Święcenia diakońskie lektora Łukasza Lewczuka.

10 kwietnia w V niedzielę Wielkiego postu, JE Ekscelencja Najprzewielebniejszy  Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański odprawił Boską Liturgię w białostockiej katedrze św. Mikołaja Cudotwórcy. Podczas Liturgii Hierarcha udzielił święceń diakońskich lektorowi Łukaszowi Lewczukowi.

Ks. diakon Łukasz Lewczuk urodził się 18 maja 1998 roku w Hajnówce w rodzinie prawosławnego duchownego ks. Adam Lewczuka. Po ukończeniu II LO w Hajnówce, rozpoczął studia I stopnia na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, które zakończył w 2022 roku obroną pracy licencjackiej nt. „Dogmat o Matce Bożej w tekstach liturgicznych Zwiastowania i Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny.” Obecnie jest studentem studiów II stopnia na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Ponadto ukończył studia I stopnia na kierunku matematyka na Wydziale Matematyki Uniwersytetu w Białymstoku. Na chwilę obecną jest studentem studiów II stopnia na tymże wydziale.

28 grudnia 2018 roku otrzymał z rąk JE Najprzewielebniejszego Pawła Biskupa Hajnowskiego chirotesję lektorską. 18 lipca 2021 roku wstąpił w związek małżeński z Justyną Frankowicz.

protodiakon Wiaczesław Perek