Święcenia diakońskie lektora Michała Gajko

14 listopada w XXI Niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy, JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański odprawił Boską Liturgię w białostockiej Katedrze św. Mikołaja. Podczas nabożeństwa Arcybiskup Jakub udzielił święceń diakońskich lektorowi Michałowi Gajko.

Diakon Michał Gajko urodził się 22 kwietnia 1993 r. w Białymstoku, jednakże od najmłodszych lat związany był z parafią św. Mikołaja w Michałowie. Podczas studiów w Prawosławnym Seminarium duchownym w Warszawie, otrzymał z rąk JE Wielce Błogosławionego Sawy Metropolity Warszawskiego i całej Polski postrzyżyny lektorskie. Po ukończeniu Seminarium podjął studia na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, która ukończył z tytułem magistra broniąc pracę dyplomową pt. „Teologiczno – liturgiczne znaczenie świąt angelologicznych w Kościele prawosławnym”. 19 września 2021 roku wstąpił w związek małżeński z Joanną Kryszyło.

fotoreportaż protodiakona Wiaczesława Perek i Aleksandra Perek