Święcenia kapłańskie diakona Gabriela Masalskiego

2 stycznia w XXVIII Niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy, Niedzielę św. Ojców, JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański, odprawił Boską Liturgię w Katedrze św. Mikołaja w Białymstoku. Podczas Liturgii Arcybiskup udzielił święceń kapłańskich diakonowi Gabrielowi Masalskiemu, nadetatowemu diakonowi parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku.

Ksiądz Gabriel Masalski urodził się 27 kwietnia 1996 r. w Białymstoku w rodzinie Marka i Anny Masalskich.Po ukończeniu VI Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku oraz zdaniu egzaminu dojrzałości rozpoczął naukę w Grecji, gdzie w 2017 r. ukończył studium języka nowogreckiego wydziału Filologicznego Uniwersytetu im. Kapodistriasa w Atenach. W roku 2020 ukończył Prawosławne Seminarium w Warszawie obroną pracy licencjackiej pt.: „Duchowe i kanoniczne uwarunkowania stanu kapłańskiego w pismach wybranych Ojców Kościoła”. W roku 2021 ukończył studia podyplomowe Administracji Państwowej na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu w Białymstoku. Od 2020 roku jest studentem studiów magisterskich Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

19 sierpnia 2016 r. przyjął chirotesję lektorską z rąk Arcybiskupa Jakuba. 15 września 2019 r. otrzymał sakrament małżeństwa z Sylwią Turczyniak. Natomiast 19 września 2021 otrzymał z rąk Arcybiskupa Jakuba święcenia diakońskie. Będąc nadetatowym diakonem parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku, był także katechetą w Szkole Podstawowej nr 21 w Białymstoku. Ma syna Grzegorza.

protodiakon Wiaczesław Perek

fotoreportaż autora i Aleksandra Perek\