Święcenia kapłańskie diakona Rafała Łaszczuka

18 czerwca w II Niedzielę po Pięćdziesiątnicy, JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański udzielił święceń kapłańskich diakonowi Rafałowi Łaszczukowi.

Dzień wcześniej, w sobotę 17 czerwca, Rafał Łaszczuk z rąk Arcybiskupa Jakuba otrzymał święcenia diakońskie.

Ks. Rafał Łaszczuk urodził się 10 marca 2000 r. w Białymstoku. Od 2017 roku jest członkiem redakcji Radia Orthodoxia. W 2019 roku, po ukończeniu liceum, rozpoczął edukację w Prawosławnym Seminarium Duchownym, które ukończył w 2022 roku obroną pracy licencjackiej. W grudniu 2020 roku z rąk Biskupa Hajnowskiego Pawła otrzymał święcenia lektorskie. W maju 2023 roku wstąpił w związek małżeński z Pauliną Leoniuk. Ks. Rafał aktualnie studiuje w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie na studiach teologicznych II stopnia.

fot.: protodiakon Wiaczesław Perek, Paweł Nasuta

Święcenia kapłańskie, 18 czerwca:

Święcenia diakońskie, 17 czerwca: