Świętego Łukasza Wyznawcy, arcybiskupa Symferopola w Łaźniach

11 czerwca Cerkiew obchodzi pamięć św. Łukasza Wyznawcy, arcybiskupa Symferopola – patrona cerkwi w Łaźniach należącej do przymonasterskiej parafii w Supraślu. W świątyni ku jego czci w dniach 10-11 czerwca odbyły się świąteczne uroczystości. We czwartek sprawowane było Całonocne czuwanie, w dniu święta w piątek Boska Liturgia.

Nabożeństwom przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Biskup Supraski Andrzej w asyście braci Monasteru Supraskiego i przybyłych duchownych. Podczas nabożeństw śpiewał chór parafialny. W nabożeństwie Całonocnego czuwania wzięli udział licznie zebrani parafianie oraz pielgrzymi, m.in. uczestnicy drugiej pieszej pielgrzymki z Supraśla, a także autokarowej pielgrzymki z Białegostoku zorganizowanej przez parafię św. Jerzego.

tekst i foto za: https://monaster-suprasl.pl/