Świętego męczennika młodzieńca Gabriela w Zwierkach

W dniach 2-3 maja w Żeńskim Monasterze Narodzenia Bogurodzicy w Zwierkach odbyły się uroczystości poświęcone patronowi dzieci i młodzieży – świętemu męczennikowi młodzieńcowi Gabrielowi. Nabożeństwom przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański w asyście IE Najprzewielebniejszych: Arcybiskupa Bielskiego Grzegorza oraz Biskupa Supraskiego Andrzeja.

2 maja odbyło się wieczorne nabożeństwo, w którym uczestniczyli licznie zgromadzeni wierni z całej Polski, a także pielgrzymi z Białegostoku, Supraśla i Gródka. W nocy odśpiewano akafist ku czci św. męcz. mł. Gabriela przed jego relikwiami.

Podczas Boskiej Liturgii Arcybiskup Jakub w imieniu Soboru Biskupów PAKP z okazji święta Paschy nagrodził krzyżem z ozdobami ks. prot. Adama Stefanowicza, a ks. Jerzego Nieścierowicza podniósł do godności protoijereja. Poza duchowieństwem z diecezji białostocko-gdańskiej, w nabożeństwie uczestniczyli również duchowni z diecezji: warszawsko – bielskiej, łódzko – poznańskiej i przemysko – gorlickiej. Podczas uroczystości nie zabrakło również przełożonych z polskich klasztorów z Jabłecznej, Wysowej Zdroju i Sak oraz sióstr z klasztoru w Grabarce.

Po odczytaniu Ewangelii z pasterskim pouczeniem do zgromadzonych zwrócił się Arcybiskup Grzegorz. Na zakończenie uroczystości odbyła się świąteczna procesja z relikwiami.  Następnie Arcybiskup Jakub podziękował za obecność i wspólną modlitwę wszystkim zgromadzonym. Jak podkreślił Arcypasterz, to św. Gabriel zgromadził nas tu wszystkich do obcowania ze Zmartwychwstałym Jezusem. Hierarcha zauważył wielką radość wśród wiernych i pielgrzymów, którzy mimo wczorajszego deszczu byli szczęśliwi, że mogli wziąć udział w tym ważnym nabożeństwie.

Arcybiskup Jakub wyraził wdzięczność Metropolicie Sawie za jego starania sprowadzenia do Polski relikwii św. Gabriela, zbudowania cerkwi ku Jego czci jak również powołania Klasztoru w Zwierkach. W tym roku obchodzono 30-lecie powstania Domu Zakonnego z siedzibą w Białymstoku, który w następstwie decyzją św. Soboru Biskupów PAKP, stał się Żeńskim Monasterem Narodzenia NMP w Zwierkach. 

Słowa pozdrowienia do wiernych i duchowieństwa od Metropolity Sawy przekazał Arcybiskup Grzegorz. Podziękowania Metropolicie Sawie, za powołanie do życia wspólnoty monastycznej w Zwierkach,  wyraziła również przełożona monasteru – Ihumenia Anastazja.

Przyniesione 2 maja relikwie św. Gabriela, coroczną już tradycją, pozostaną w Klasztorze w Zwierkach, aż do września.

Paweł Nasuta

fot.: protodiakon Wiaczesław Perek, Jarosław Charkiewicz, Aleksander Perek