Świętego Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku

22 maja w dniu święta Przeniesienia relikwii św. Mikołaj Cudotwórcy z Miry Licyjskiej do Bari, Jego Ekscelencja  Najprzewielebniejszy Jakub, Arcybiskup Białostocki i Gdański odprawił św. Liturgię w katedralnej cerkwi poświęconej św. arcybiskupowi Mikołajowi. Dzień wcześniej arcybiskup Jakub przewodniczył całonocnemu czuwaniu. W świątecznych uroczystościach uczestniczył także Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Biskup Supraski Andrzej. Podczas uroczystej św. Liturgii arcybiskup Jakub odznaczył w imieniu Soboru Biskupów PAKP ks. prot. Jarosława Pagóra prawem noszenia krzyża z ozdobami.

Arcybiskup Jakub w okolicznościowym słowie skierowanym do wiernych powiedział, że dzisiaj jak zawsze wychwalaliśmy świętego Mikołaja, prosiliśmy o jego wstawiennictwo, by pomagał nam kroczyć w tym życiu i dążyć do zbawienia.

Jego Ekscelencja przypomniał, że przeniesienie relikwii św. Mikołaja z jego miasta do Bari we Włoszech odbyło się w roku 1089. W ten sposób relikwie świętego arcybiskupa zostały uratowane przed zniszczeniem, jak wiele innych relikwii znajdujących się terenach pod panowaniem Turków. Najeźdźcy ze wschodu, zagarniający co raz to nowe obszary Cesarstwa Wschodnio – Rzymskiego, nie przyjmowali wiary w Chrystusa, tak jak to się działo na początku chrześcijaństwa. Zdaniem hierarchy, działo się tak dlatego, że ówcześni mieszkańcy małej Azji nie mieli tak silnej wiary jak ich potomkowie.

Jak zauważył arcypasterz, imperia padały zawsze tuż po momencie ich największego rozkwitu kulturalnego. Czy dziś nie żyjemy w podobnych czasach? Czy dziś nie widać elementów, które były przed upadkiem wielu innych cywilizacji, a najważniejszym z nich był brak silnej wiary w Chrystusa? Hierarcha podkreślił, że obecnie każdy z nas powinien się zastanawiać czy żyje prawdziwą wiarą. Święty Mikołaj niech będzie dla nas wzorem do naśladowania silnej wiary w Boga.