Świętego Proroka Eliasza

2 sierpnia w dniu modlitewnej pamięci św. Proroka Eliasza, JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański odprawił Boską Liturgię w cerkwi św. Eliasza w Białymstoku. W Liturgii uczestniczył JE Najprzewielebniejszy Andrzej Biskup Supraski. Ponadto w nabożeństwie uczestniczyli duchowni z diecezji białostocko-gdańskiej, warszawsko-bielskiej oraz łódzko-poznańskiej.  Podczas uroczystej Boskiej Liturgii wznoszone były szczególne modlitwy za spokój dusz, wszystkich spoczywających na parafialnym cmentarzu.

W okolicznościowej homilii Arcybiskup Jakuba powiedział m.in. że prorok Eliasz to nietypowy święty, bo choć jest świętym żyjącym w Starym Testamencie to szczególnie wspominamy go i czcimy w Nowym Testamencie. Zarówno Listy Apostolskie i Ewangelia dają nam za przykład życie proroka Eliasza. Nawet sam Jezus Chrystus dawał przykład św. Proroka i jego wielkiej wiary w Boga. Jak podkreślił Arcybiskup, w naszych życiu nieustannie potrzebujemy przykładów życia świętych, nawet tych żyjących w odległych czasach. Mimo, że obecne czasy są inne, ale zdaniem Hierarchy jest wiele analogii do czasów kiedy żył św. Eliasz, czyli 900 lat p.n.e. Tak dziś jak i 3000 lat temu istnieją analogie w relacjach miedzy ludźmi a Bogiem.

protodiakon Wiaczesław Perek

foto. Agnieszka Rusak