Świętej Równej Apostołom Marii Magdaleny

4 sierpnia Cerkiew uroczyście obchodzi pamięć św. Równej Apostołom Marii Magdaleny, jednej ze Świętych Niewiast Niosących Wonności. Świątecznej Boskiej Liturgii w cerkwi ku czci Świętej Marii Magdaleny w Białymstoku, na wzgórzu zwanym imieniem świętej, przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub. Dzień wcześniej, wieczorem, uroczystemu nabożeństwu Całonocnego czuwania przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Biskup Andrzej Biskup Supraski.

W okolicznościowej homilii Hierarcha podkreślił znaczenie apostolstwa św. Marii Magdaleny. Była bowiem ona, jak ją określił św. Hipolit apostołką apostołów. To właśnie ona obwieściła jako pierwsza pozostałym apostołom radosną wieść o zmartwychwstaniu Chrystusa. Jej imię wymieniane jest dwanaście razy na kartach Ewangelii. Świadczy to zdaniem Arcybiskupa o dużej roli jaką odegrała Maria Magdalena w dziele głoszenia Dobrej Nowiny. Najważniejszym wydarzeniem w jej życiu było udanie się do grobu swego Nauczyciela na trzeci dzień po jego śmierci. Udała się do grobu by dokończyć obrzędy pogrzebowe, namaścić ciało Jezusa wonnymi olejkami. Grób strzeżony był przez rzymskich żołnierzy. Za naruszenie nadgrobowej pieczęci groziło jej aresztowanie. Jak podkreślił Arcypasterz tylko prawdziwa miłość mogła pokonać jej strach przed konsekwencjami takiego postępowania. Podsumowując Arcybiskup Jakub powiedział, że św. Maria Magdalena powinna być dla nas przykładem jak należy bezgranicznie kochać Boga.

Cerkiew św. Marii Magdaleny znajdująca się na terenie parafii katedralnej św. Mikołaja mieści się na nieczynnym od lat 60 – tych XX w. cmentarzu. Od momentu reaktywowania Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego w 1994 r., świątynia pełniła funkcję cerkwi wojskowej, w której posługę nieśli prawosławni kapelani miejscowej jednostki wojskowej. Od listopada 2020 roku zarządzanie świątynią ponownie przejęła parafia katedralna św. Mikołaja. Dekretem Arcybiskupa Jakuba kustoszem cerkwi mianowany został ks. prot. dr Włodzimierz Misijuk