Święto ikony Matki Bożej Królowej Wszystkich w Parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku

1 października Parafia Prawosławna Zmartwychwstania Pańskiego obchodziła modlitewne uroczystości ku czci Ikony Matki Bożej Wszechkrólowej (cs. Wsiecarycy). Ikona ta od 1999 roku związana jest ze wspólnotą parafialną na Słonecznym Stoku i jednoczy wiernych we wspólnej modlitwie. Boskiej Liturgii przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Andrzej Biskup Supraski.

Hierarsze asystowało duchowieństwo diecezji białostocko – gdańskiej i warszawsko – bielskiej. Podczas nabożeństwa śpiewały 3 chóry: parafialny – kierowany przez lektora Dawida Jakubowskiego, młodzieżowy – pod dyrekcją Aleksandry Pawluczuk oraz dziecięcy – pod kierownictwem Iwony Randhawy.

Po czytaniu fragmentów Ewangelii ze słowem pouczenia zwrócił się ks. prot. Piotr Omelczuk. Duchowny zwrócił uwagę na znaczenie krzyża w życiu chrześcijan oraz przykład Matki Bożej jako wzór do naśladowania dla wyznawców Chrystusa. Na zakończenie modlitewnych uroczystości ze słowem do wiernych zwrócił się Biskup Andrzej. Hierarcha przybliżył żywot Bogurodzicy podkreślając jej wielką pokorę i oddanie. Władyka przypomniał również o znaczeniu modlitwy do Matki Bożej, która przez Cerkiew nazywana jest Nową Ewą. Podsumowując modlitewne uroczystości święta parafialnego proboszcz wspólnoty ks. prot. Marek Ławreszuk podziękował biskupowi Andrzejowi, duchowieństwu, chórom, dzieciom i młodzieży oraz wszystkim wiernym za wspólną modlitwę.

ks. prot. Mateusz Kiczko

fot: Adam Bruczko