Święto kolejarzy

21 listopada w XXII Niedziele po święcie Pięćdziesiątnicy, JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański odprawił Boską Liturgię w katedralnej świątyni Białegostoku ku czci św. Mikołaja Cudotwórcy. Podczas Liturgii wznoszone były szczególne modlitwy w intencji środowiska kolejarzy. W Katedrze obecni byli przedstawiciele polskich kolei: dyrektor zakładu PKP Polskich Linii Kolejowych w Białymstoku Andrzej Jacek Kierman oraz przewodniczący zakładowej Solidarności PKP Polskich Linii Kolejowych w Białymstoku Grzegorz Borkowski. Po zakończonym nabożeństwie Arcybiskup Jakub serdecznie pozdrowił zebranych w Katedrze kolejarzy z nadchodzącym ich świętem. Hierarcha złożył także życzenia Bożego błogosławieństwa oraz pomyślności w codziennej pracy na rzecz naszego społeczeństwa.