Święto Krasnostockiej Ikony Bogarodzicy w Zwierkach

W dniach 19-20 października, JE Najprzewielebniejszy Atanazy Biskup Łódzki i Poznański przewodniczył świątecznym uroczystościom z okazji Święta Krasnostockiej Ikony Matki Bożej w Żeńskim Monasterze Narodzenia Bogarodzicy w Zwierkach.

Ekscelencja przewodniczył nabożeństwu Całonocnego Czuwania oraz Boskiej Liturgii w asyście przybyłych kapłanów w głównej świątyni zwierkowskiego Monasteru.

Homilię wygłosił ks. prot. Jan Kojło, w której przedstawił genezę Święta Krasnostockiej Ikony Matki Bożej oraz opisał historyczne fakty, które aktualizują się w codziennej posłudze monastycznego życia wspólnoty mniszek w Żeńskim Monasterze w Zwierkach.

Pod koniec świątecznych uroczystości Biskup Atanazy wyraził wdzięczność Bogu za dar Boskiej Liturgii oraz skierował słowa wdzięczności za możliwość sprawowania świątecznych nabożeństw w Monasterze – Jego Ekscelencji Arcybiskupowi Białostockiemu i Gdańskiemu Jakubowi oraz podziękował duchownym za podniosłą i świąteczną celebrację wszystkich nabożeństw świątecznych. W sposób szczególny Władyka Atanazy skierował słowa podziękowań Przełożonej Monasteru w Zwierkach – Ihumenii Anastazji oraz mniszkom podkreślając piękno i znaczenie monastycznej posługi we współczesnym świecie. Hierarcha zaznaczył, że nie jest to jedyne ważne Święto monasterskie w Zwierkach a każda celebracja Boskiej Liturgii w tym Monasterze zawsze oznacza duchową radość jedności modlitewnej wszystkich pielgrzymów, ponieważ Omoforion Bogarodzicy oraz wyjątkową radosną pokorę Matki Bożej najlepiej odczuwa się właśnie w celebracji i uczestnictwie w nabożeństwach, w świętych miejscach Jej poświęconym.

za: https://diecezjalp.cerkiew.pl/