Święto Narodzenia Najświętszej Bogurodzicy w Białymstoku

W dniach 20-21 września JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański uczestniczył w uroczystościach związanych ze świętem Narodzenia Najświętszej Bogurodzicy w parafii Hagia Sophia w Białymstoku. Boską Liturgię współcelebrowali Ich Ekscelencje Najprzewielebniejsi: Gabriel Metropolita Łowecki i Michał Biskup Konstantyjski.

Podczas nabożeństwa Całonocnego Czuwania Arcybiskup Jakub dokonał poświęcenia nowej części mozaiki, która powstała nad głównym wejściem do świątyni. Mozaika wykonana przez greckich mistrzów przedstawia Moce Anielskie.

Wyjątkowości tegorocznych uroczystości nadała obecność gości z Bułgarskiej cerkwi: Metropolity Gabriela oraz Biskupa Michała. Po uroczystej procesji do wiernych ze słowem zwrócił się Arcybiskup Jakub. Zaznaczył w swoim kazaniu, że każdy ma wolną wolę, której Bóg nie może naruszyć. Powinniśmy pamiętać aby korzystając z niej obierać drogę, która poprowadzi nas ku zbawieniu. Tak samo bez dobrowolnej woli Bogurodzicy nie mogłoby się dokonać nasze zbawienie. To Ona dzięki swojej czystości i skromności stała się godną bycia Matką Bożą. Ekscelencja podkreśla, że Jezus przyszedł na świat żeby nas wszystkich zbawić, tylko od nas zależy czy pójdziemy drogą, która ku temu prowadzi. Hierarcha dziękując za obecność i wspólną modlitwę duchowieństwu i wiernym pozdrowił ze wszystkich ze świętem, a w szczególności przybyłych zagranicznych gości.

Paweł Nasuta

fot.: protodiakon Wiaczesław Perek, Damian Żdanuk