Święto Objawienia Pańskiego – Chrztu Pana naszego Jezusa Chrystusa

W dniach 18 – 19 stycznia w białostockiej Katedrze św. Mikołaja w Białymstoku, odbyły się uroczystości związane ze świętem Chrztu Pańskiego, zwanego także Objawieniem Pańskim. Boskiej Liturgii w dniu święta oraz nabożeństwu Całonocnego czuwania w przededniu, przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański.

Zgodnie z tradycją Cerkwi, w dniu święta Chrztu Pańskiego oraz w jego wigilię, dokonuję się obrzędu Wielkiego poświęcenie wody – Agiasmy. W parafiach w których cerkwie są niedaleko zbiorników wodnych lub rzek, duchowni dokonują poświęcenia wody bezpośrednio nad rzekami czy jeziorami. Tak też stało się w skicie supraskiego Monasteru Zwiastowania Bogurodzicy w Odrynkach.

Podczas poświęcenia wody usłyszeć można prośby skierowane do Boga, aby ta woda została uświęcona mocą, działaniem i zstąpieniem Świętego Ducha, aby na tę wodę zstąpiło oczyszczające działanie nadprzyrodzonej Trójcy, by była oczyszczeniem dusz i ciał wszystkich potrzebujących, czerpiących ją i z wiarą pijących, by szatan szybko został skruszony pod naszymi nogami i rozbity został wszelki zły zamiar powzięty przeciwko nam.

protodiakon Wiaczesław Perek