Święto Objawienia Pańskiego w białostockiej Katedrze

19 stycznia w dniu święta Objawienia Pańskiego, zwanego Chrztem Pańskim, JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański odprawił w białostockiej Katedrze św. Mikołaja Boską Liturgię. Dzień wcześniej Arcybiskup przewodniczył nabożeństwu Całonocnego czuwania. Podczas świątecznej Liturgii Hierarcha dokonał obrzędu Wielkiego poświęcenia wody.

protodiakon Wiaczesław Perek

foto autora