Święto Obrzezania Pańskiego i dzień św. Bazylego Wielkiego

14 stycznia Cerkiew wspomina wydarzenie Obrzezania Pańskiego oraz dzień św. Bazylego Wielkiego. Z tej okazji JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański przewodniczył Boskiej Liturgii św. Bazylego Wielkiego w katedrze św. Mikołaja w Białymstoku.

Po odczytaniu Ewangelii homilię wygłosił ks. Adam Sawicki. Na zakończenie nabożeństwa przed ikoną św. Bazylego Wielkiego zaśpiewano wieliczanie do Świętego. Następnie Hierarcha pozdrowił ks. mitrata Bazylego Kalinowskiego i ks. protodiakona Bazylego Dubeca z dniem ich niebańskiego patrona.

Tego dnia wyrażając wdzięczność za pracę na rzecz Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej Arcybiskup Jakub odznaczył orderem św. św. Cyryla i Metodego ks. mitrata Mikołaja Podolca oraz dr. inż. Jarosława Werdoniego.

Ks. Mikołaj Podolec urodził się w 1956 r. w Żukach. Ukończył Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie, a 5 listopada 1983 roku dostąpił święceń diakońskich, a następnie kapłańskich z rąk ówczesnego Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego Sawy. Od 1983 roku do końca 2021 r. piastował stanowisko kapelana Domu Pomocy Społecznej. Od 1981 roku ks. Mikołaj pełnił funkcję referenta w Kancelarii Arcybiskupiej diecezji białostocko-gdańskiej, a od 1983r. nadetatowego wikariusza w katedrze św. Mikołaja w Białymstoku. Od roku 1988 pełnił obowiązki sekretarza Kancelarii Arcybiskupiej, a dekretem z 1991 roku został mianowany sekretarzem Kancelarii Arcybiskupiej i funkcję tę pełnił do 2021 roku, gdy odszedł na zasłużoną przez wieloletnią pracę emeryturę. Aktualnie jest wikariuszem parafii św. Mikołaja w Białymstoku.

Dr inż. Jarosław Werdoni urodził się w 1955 r. w Białymstoku. W 1980 roku ukończył studia na Politechnice Białostockiej na kierunku elektrotechnika. W latach 1983 – 1987 odbył staż oraz studia doktoranckie w Katedrze Automatyki Napędu Elektrycznego Moskiewskiego Instytutu Energetycznego, które zakończył uzyskując stopień naukowy doktora nauk technicznych. Wieloletni pracownik Politechniki Białostockiej. Do 1981 roku pełnił funkcję subdiakona przy Arcybiskupie Nikanorze, aż do czasu odejścia Hierarchy w stan spoczynku. W 1989 roku został wybrany członkiem Zarządu Bractwa, a tym samym stał się inicjatorem funkcjonowania Stowarzyszenia Prawosławnego Świętych Cyryla i Metodego. W 1995 roku mianowano na przewodniczącego Bractwa Cerkiewnego św. Mikołaja. W 1996 roku zorganizował i uruchomił Zespół Opieki Zdrowotnej „Hagia Sophia”, a w późniejszych latach funkcjonujący do dnia dzisiejszego gabinet stomatologiczny NZOZ „Kendron”. W 2002 roku mianowany na przewodniczącego Forum Mniejszości Podlasia, pełniąc tę funkcję do dziś. Odznaczony Orderem św. Równej Apostołem Marii Magdaleny III stopnia w 1996 roku, a w 2003 r. Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Paweł Nasuta

fot.: protodiakon Wiaczesław Perek