Święto Obrzezania Pańskiego i św. Bazylego Wielkiego

14 stycznia w dniu święta Obrzezania Pańskiego oraz św. Bazylego Wielkiego JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański odprawił Boską Liturgię św. Bazylego Wielkiego w białostockiej Katedrze św. Mikołaja. Po zakończonym nabożeństwie Arcybiskup Jakub pozdrowił z okazji dnia imienin protodiakona Bazylego Dubeca. Hierarcha życzył duchownemu wielu Łask Bożych oraz zdrowia.

Świąteczne nabożeństwo stało się także okazją dla uhonorowania zasłużonych dla Cerkwi osób. Orderem św. równych Apostołom Cyryla i Metodego odznaczony został Eugeniusz Czykwin. List pochwalny otrzymał Jan Kabac. Arcybiskup Jakub zwracając się do odznaczonych powiedział, że dziękuje im za wkład, jaki wnieśli w działalność diecezji białostocko-gdańskiej. Hierarcha podkreślił, że wręczenie orderów czy listów pochwalnych nie jest nagrodą, a jedynie pokazaniem dla reszty wspólnoty cerkiewnej tych osób jak wzorów do naśladowania.

 

Eugeniusz Czykwin urodził się 12 września 1949 roku w Orli. Ukończył Technikum Kolejowe w Warszawie i Wydział Transportu (1973) na Politechnice Warszawskie. W latach 1974-1982 pracował w PKP na stanowisku Kontrolera Ruchu (odpowiedzialny za bezpieczeństwo ruchu pociągów w rejonie Białystok). W 1982 roku z błogosławieństwa ówczesnego biskupa białostockiego i gdańskiego Sawy rozpoczął pracę w Chrześcijańskim Stowarzyszeniu Społecznym. W latach 1985-1993 (3 kadencje), 2001-2015 (4 kadencje) i 2019-2023 (1 kadencja) poseł na Sejm RP. 

W czasach studiów i po ich ukończeniu aktywnie uczestniczył w ruchu młodzieży prawosławnej. Współzałożyciel i przewodniczący (1982-1985) Bractwa Młodzieży Prawosławnej. W latach 1986-1989 wiceprzewodniczący Światowej Federacji Młodzieży Prawosławnej SYNDESMOS. W 1985 roku utworzył redakcję miesięcznika Przegląd Prawosławny, którego redaktorem naczelnym jest do dziś. Przewodniczył Komitetowi Pomocy ofiarom w b. Jugosławii. W lipcu 2023 roku wybrany prezydentem Międzyparlamentarnego Zgromadzenia Prawosławia, organizacji w pracach której uczestniczą parlamentarzyści z 25 państw Europy, Azji, Ameryki i Australii.

 Jako parlamentarzysta E. Czykwin koncentrował się na problemach związanych z funkcjonowaniem mniejszości narodowych i religijnych. Zainicjował i doprowadził do uchwalenia ważnych dla tych społeczności ustaw m.in: ustawy o stosunku państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, ustawy o finansowaniu z budżetu państwa Wyższego Prawosławnego Seminarium w Warszawie, nowelizacji ustawy o Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, współinicjator i poseł sprawozdawca ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym. Pełnił odpowiedzialne funkcje m.in. przewodniczącego sejmowej komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych, przewodniczącego Polsko-Białoruskiej Grupy Parlamentarnej, przedstawiciela Delegacji Parlamentarnej do Zgromadzenia Parlamentarnego RP i Ukrainy.  

Odznaczony przez Sobór Biskupów PAKP orderem św. Marii Magdaleny I stopnia, medalem św. Sergiusz z Radoneża przez patriarchę Moskwy i całej Rusi Aleksego II i św. Daniela przez patriarchę Cyryla, orderem św. Eufrozyny przez metropolitę Filareta (Białoruski Egzarchat), orderem św. Nestora Letopisca  przez metropolitę Włodzimierza (Ukraińska Cerkiew Prawosławna), Krzyżem Oficerskim przez prezydenta RP.

Rodzina: żona Elżbieta, profesor zwyczajny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, troje dzieci, pięcioro wnucząt.

 

Architekt Jan Kabac, urodził się w 1949 r. w Minkówce, koło Narewki. Jest absolwentem Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Od 50 lat, związany z miastem Białystok i regionem Podlasia w charakterze projektanta architektury i wykładowcy na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej. Jest autorem szeregu budowli użyteczności publicznej, w szczególności obiektów dydaktycznych dla wyższych uczelni w Białymstoku. Szczególną pozycję w twórczym dorobku architekta zajmują projekty prawosławnych świątyń: Cerkiew Św. Ducha przy ul. Antoniuk Fabryczny w Białymstoku, Cerkiew Św. Jana Teologa przy ul. Zbigniewa Herberta w Białymstoku, Cerkiew Narodzenia Św. Jana Chrzciciela przy ul. Reja w Hajnówce oraz niezrealizowana Katedra Polowa i Ordynariat Wojska Polskiego przy ul. Batorego w Warszawie.

protodiakon Wiaczesław Perek