Święto Opieki Matki Bożej w Choroszczy

14 października JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański w dzień święta Opieki Matki Bożej przewodniczył Boskiej Liturgii w parafii w Choroszczy.

W swoim kazaniu hierarcha zauważa kilka aspektów dzisiejszego święta. Pierwszym są wydarzenia historyczne, kiedy to podczas oblężeń Konstantynopola Matka Boża uchroniła mieszkańców od najeźdźców. Wspomina również wydarzenie, gdy św. Andrzej modląc się o zachowanie miasta wraz ze swoim uczniem Epifaniuszem widzieli postać Bogurodzicy trzymającą szal nad wiernymi w znak opieki nad nimi. Kolejnego dnia oblężenie ustało. Święto jednak nie odnosi się tylko do wydarzeń historycznych. Ci którzy proszą o pomoc Matki Bożej, zaraz ją otrzymują, bo Bogurodzica w szczególny sposób opiekuje się wszystkimi, którzy czczą jej Syna. Jej wstawiennictwo jest bardzo silne. Hierarcha przywołuje wydarzenie z ewangelii, gdy Jezus zwraca się do swojego ucznia, mówiąc że jest to Jego Matka. Tym aktem pokazał, że każdy kto stoi pod Jego krzyżem jest dzieckiem Bogurodzicy. Właśnie ta matczyna troska sprawia, że nasze prośby są wysłuchiwane. Matka Boża będzie zawsze przy ludziach, którzy mają szczerość serca i miłość do Boga.

Podczas uroczystej procesji poświęcony został krzyż upamiętniający wybudowanie przed 1507 rokiem pierwszej świątyni w Choroszczy. Tego roku mija również 30 lat święceń kapłańskich proboszcza parafii ks. prot. Andrzeja Bołbota. W dowód wdzięczności za wieloletnią posługę cerkwi Arcybiskup Jakub wyróżnił ks. Andrzeja Listem Pochwalnym.

Paweł Nasuta