Święto parafialne w Ostrowiu Północnym

28 sierpnia uroczystościom w Ostrowiu Północnym w dzień wspomnienia Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy, przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Andrzej Biskup Supraski.

W wygłoszonej homilii biskup Andrzej, w kontekście dzisiejszego święta, przedstawił przymioty Przenajświętszej Bogurodzicy, nazywając Ją nową Ewą – która na powrót umożliwiła ludziom wejście do raju, a także mostem – dzięki któremu ludzkość może przejść z ziemi do nieba i który łączy świat widzialny z niewidzialnym. Pośród wielu cnót hierarcha zwrócił szczególną uwagę na jedną z nich – pokorę. W dalszych słowach Arcypasterz mówił o szacunku oddawanym Przenajświętszej Bogurodzicy, za Jej życie i oddanie Bogu.

Zwieńczeniem uroczystości była świąteczna procesja. Po jej zakończeniu wygłoszono pozdrowienia i życzenia długich lat życia hierarchom Cerkwi, Ojczyźnie i jej władzom zwierzchnim i samorządowym, wojsku i służbom mundurowym, wspólnocie parafialnej, proboszczowi, wiernym i wszystkim obecnym, po czym odczytawszy modlitwę, zgodnie z tradycją dzisiejszego święta – poświęcono bukiety zbór i ziół.

Zabrawszy następnie głos, proboszcz wspólnoty ks. Aleksander Klimuk, podziękował za przybycie hierarsze, zaproszonym gościom – w tym przedstawicielom władz samorządowych, służb mundurowych i instytucji, a także tłumnie zgromadzonym wiernym, za obecność i wspólną modlitwę. Proboszczowi, matuszcze, radzie parafialnej oraz chórowi podziękował z kolei arcypasterz, podkreślając niezmienną od lat gościnność i otwarte serce gospodarzy: ks. Aleksandra i matuszki Ludmiły.

tekst i fot.: Adam Matyszczyk