Święto parafialne w Samogródzie

12 lipca JE Najprzewielebniejszy Andrzej Biskup supraski przewodniczył Boskiej Liturgii w parafii śww. app. Piotra i Pawła w Samogródzie.

Arcypasterską Boską Liturgię współcelebrowało trzynastu duchownych, zaś modlitwie towarzyszył chór pod kierownictwem Anny Cyrkun. W nabożeństwie uczestniczyli też przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych, szkół i instytucji.

W wygłoszonej homilii bp Andrzej mówił o patronach samogródzkiej cerkwi, akcentując ich swoiste zwierzchnictwo w wierze, trudach, gorliwości i skrusze. Hierarcha wyjaśniał przodownictwo tych apostołów nad pozostałymi uczniami Chrystusa podkreślając, iż nie zawiera się ono w kolejności powołania apostolskiego. Apostoł Piotr postawiony został jako przykład wiary, na fundamencie której zbudowana jest cerkiew Chrystusowa. Apostoł Paweł z kolei przerastał wszystkich swoją gorliwością i zapałem oraz dbałością o czystość wiary, dlatego stawiany jest jako przykład trudu.

– Możemy dojrzewać przez swoje życie i stać się owocami trudu apostołów Piotra i Pawła. Możemy naśladować ich gorliwość w wierze, ich miłość do Chrystusa i bliźniego a także wielką skruchę. Wówczas ich pierwszeństwo stanie się też udziałem wszystkich nas, abyśmy wynosili z cerkwi pewne wzorce, niosąc je do swoich domów- mówił Hierarcha.

Po świątecznej, uroczystej procesji, zabierając głos raz jeszcze, biskup Andrzej wyraził wdzięczność za obecność na uroczystości – w szczególności pani marszałek Wiesławie Burnos, wicestaroście sokólskiemu Jerzemu Białomyzemu, wójtowi Gminy Szudziałowo Tadeuszowi Tokarewiczowi, Burmistrzowi Supraśla Radosławowi Dobrowolskiemu oraz przedstawicielom służb mundurowych. W ciepłych słowach zwrócił się też do wiernych wskazując, iż na wspólnej modlitwie spotkali się dziś nie tylko parafianie, ale też przyjezdni z różnych stron województwa, kraju a nawet zza granicy. Hierarcha podziękował też proboszczowi, chórowi oraz radzie parafialnej.

Na zakończenie do zgromadzonych zwrócił się także ks. prot. Adrian Charytoniuk – proboszcz parafii w Samogródzie. Podziękował wszystkim za obecność i nieustające wsparcie jakie otrzymuje na niełatwej drodze kapłana i gospodarza parafii.

Kilka tygodni temu proboszcz poinformował o rozpoczęciu renowacji zabytkowych kiotów. Dziś, już po procesie odbudowy, powróciły one na swoje docelowe miejsce. Stanowi to bowiem swoisty prolog do planowanego całościowego remontu wnętrza samogródzkiej cerkwi i wpisuje się trwający od kilku już lat proces odnawiania tej świątyni. Warto tu przypomnieć o wykonanych już pracach. Staraniami proboszcza i wiernych oraz dzięki wsparciu funduszy samorządowych i unijnych wyremontowano dach cerkwi oraz wymieniono okna i drzwi. Świątynia zyskała też komplet nowych dzwonów. Kompleksowo odrestaurowano też zewnętrzną drewnianą elewację, instalację oświetleniową i odgromową. Odnowiony i uzupełniony został też okalający ją mur, z zachowaniem wyjątkowej kompozycji: drewniana cerkiew – kamienne ogrodzenie – parkowy starodrzew wokół zabytków. Wspomniany remont wnętrza jest już na etapie zaawansowanych przygotowań i z Bożą pomocą ruszy niebawem.

Adam Matyszczyk

za: www.cerkiew-sokolka.pl