Święto patronów skitu św.św. Antoniego i Teodozjusza Pieczerskich

15 września JE Najprzewielebniejszy Andrzej Biskup Supraski przewodniczył Boskiej Liturgii w skicie św. św. Antoniego i Teodozjusza Kijowsko – Pieczerskich w Odrynkach.

W przeddzień święta patronów skitu św.św. Antoniego i Teodozjusza Pieczerskich, po nabożeństwie Całonocnego Czuwania odsłużona została panichida nad grobem założyciela skitu archimandryty Gabriela.

W dniu święta hierarcha dokonał  poświęcenia odremontowanego ikonostasu i ikon w cerkwi Opieki Matki Bożej. Ikony zostały napisane przez ikonografów ze szkoły ikonograficznej w Bielsku Podlaskim. Po nabożeństwie biskup podziękował za wspólną modlitwę licznie przybyłem duchowieństwu i wiernym.

Paweł Nasuta

fot.: archiwum skitu św. św. Antoniego i Teodozjusza Kijowsko – Pieczerskich w Odrynkach