Święto Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej

Nabożeństwem dziękczynnym, które miało miejsce 23 maja br. w katedrze p.w. św. Mikołaja w Białymstoku rozpoczęły się uroczystości z okazji obchodów święta Straży Granicznej w podlaskim oddziale. Modlitwie w intencji funkcjonariuszy SG oraz pracowników cywilnych przewodniczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański, któremu asytsowali: ks. ppłk SG Adam Weremijewicz –  dziekan Straży Granicznej, ks. por. SG Paweł Siebiesiewicz – kapelan CSSG w Kętrzynie, ks. por. Rafał Pagór – proboszcz parafii wojskowej pw. św. Dymitra w Białymstoku, ks. kpt. SG Piotr Nestoruk – kapelan POSG.

W nabożeństwie uczestniczył komendant oddziału gen. bryg. SG Andrzej Jakubaszek wraz z zastępcami, a także funkcjonariusze i pracownicy Podlaskiego Oddziału SG. Obecny był kapelan rzymsko-katolicki ks. mjr SG Marcin Czuchraniuk.

Arcybiskup Jakub, na ręce komendanta oddziału przekazał słowa gratulacji oraz uznania wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Hierarcha podziękował za ofiarną służbę w ochronie granicy państwowej – szczególnie w ostatnim czasie, zapewniając o codziennej modlitwie za mundurowych, jaką wznosi Cerkiew prawosławna na każdej Boskiej Liturgii.

ks. kpt. SG Piotr Nestoruk

fot. mjr SG Andrzej Turecki