Święto podlaskiej Policji

19 lipca w dniu święta Policji, JE Najprzewielebniejszy Andrzej Biskup Supraski odprawił Boską Liturgię w cerkwi Hagia Sophia w Białymstoku. Podczas nabożeństwa wznoszone były szczególne modlitwy dziękczynne za Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku oraz funkcjonariuszy podlaskiej policji wraz z ich rodzinami. W nabożeństwie uczestniczył były kapelan podlaskiej policji ks. mitrat Anatol Konach oraz nowy kapelan ks. prot. Aleksander Aleksiejuka. Wspólnie modlili się także pozostali kapelani służ mundurowych.

W świątyni obecni był Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku Robert Szewc, funkcjonariusze Komendy Wojewódzki Policji w Białymstoku wraz z pocztem sztandarowym.

Po zakończonym nabożeństwie Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Robert Szewc podziękował księdzu Anatolowi Konachowi za blisko trzydziestoletnią posługę kapłańską kapelana podlaskich policjantów i powitał jego następcę księdza Aleksandra Aleksiejuka.

protodiakon Wiaczesław Perek

foto ks. Dariusz Sulima