Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Fastach

27 września JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański przewodniczył Boskiej Liturgii w Parafii Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Fastach. W przeddzień święta hierarcha uczestniczył w nabożeństwie Całonocnego Czuwania w białostockiej katedrze, podczas którego odbył się obrzęd wyniesienia i podniesienia św. Krzyża.

Obrzęd ten odbywa się wyłącznie w cerkwiach katedralnych. Arcybiskup Jakub, po wyniesieniu Krzyża na środek świątyni, pobłogosławił cztery strony świata.

Podczas Boskiej Liturgii w parafii w Fastach homilię wygłosił ks. prot. Jan Nikulin. Wzniosłości wydarzenia dodał śpiew chóru parafii w Fastach pod dyrekcją Joanny Augustyńczuk.

Po uroczystej procesji do zebranych ze słowem pouczenia zwrócił się Arcybiskup Jakub. Hierarcha zauważył, że temat krzyża jest podejmowany w czytaniach w niedzielę przed świętem oraz w niedzielę następną. Pokazuje to, że temat krzyża jest bardzo ważny i obszerny. Dlatego przygotowywał już nas do tego Stary Testament. Przywołując Starotestamentowe sprawdzenie wiary Abrahama, który prowadzi swojego syna, by złożyć go w ofierze, Ekscelencja zauważa podobieństwa do wydarzeń z Nowego Testamentu. Tak samo jak Syn Abrahama niósł drzewo na ofiarę, tak samo Jezus dźwigał drewno krzyża na Golgotę. Między tym praobrazem, a Nowym Testamentem jest jednak różnica. Jezus nie pyta tak jak syn Abrahama, gdzie jest ofiara, a sam dobrowolnie oddaje się w ofierze aby zbawić ludzkość. Od tego momentu krzyż przestaje być obrazem kaźni, a staje się narzędziem zbawienia.

Arcybiskup Jakub podkreślił, że świętując, nie przenosimy się tylko do historii wydarzenia odnalezienia św. Krzyża, ale też do realiów i refleksji nad swoim życiem. Ekscelencja nawołuje abyśmy zastanowili się co jest naszym krzyżem i jak mamy z nim iść za Chrystusem, aby krzyż ten był dla nas zbawienny. Następnie Arcybiskup Jakub pozdrowił proboszcza, radę parafialną, chórzystów oraz przybyłych gości: wójta gminy Dobrzyniewo Duże Wojciecha Cybulskiego oraz sołtys wsi Fasty Renatę Brzeską.

Na zakończenie proboszcz parafii ks. prot. Piotr Augustyńczuk podziękował Arcybiskupowi za wspólną modlitwę oraz wyraził wdzięczność wszystkim zaangażowanym w przygotowanie święta. Proboszcz fastowskiej parafii życzył aby zbawienna moc św. Krzyża otaczała wszystkich.

Paweł Nasuta

fot.: Parafia Prawosławna Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Fastach