święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Kuźnicy

27 września w święto  Podwyższenia Krzyża Pańskiego  JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański przewodniczył Boskiej Liturgii w parafii w Kuźnicy. W przeddzień święta hierarcha odprawił nabożeństwo Całonocnego Czuwania w białostockiej katedrze.

Podczas obchodów obecni byli dostojni goście: wicestarosta powiatu sokólskiego Jerzy Białomyzy, wójt Gminy Kuźnica Paweł Mikłasz, komendant placówki Straży Granicznej w Kuźnicy płk SG Zbigniew Awdziej.

W wygłoszonej homilii abp Jakub mówił o krzyżu, jako centrum teologii i wiary.

– Wszystko skoncentrowane jest wokół krzyża, na krzyżu bowiem dokonało się nasze odkupienie. Jak słyszeliśmy w dzisiejszym fragmencie Ewangelii wg. św. Ewangelisty Jana – który był świadkiem tych wydarzeń, Jezus Chrystus ze swojej woli wszedł na krzyż po to, żeby umrzeć na krzyżu i przez to dać życie każdemu wierzącemu w Niego. W tym zawierała się cała misja naszego Zbawiciela, począwszy od tego gdy Bóg stał się człowiekiem, a później oddał swoje życie za ludzi, by ich zbawić (…). Dzisiejsze święto wprowadza nas w tematykę krzyża także z powodu pewnego wydarzenia historycznego. To odnalezienie krzyża, na którym był ukrzyżowany Chrystus, uroczyste jego wyniesienie do wybudowanej w Jerozolimie świątyni i umiejscowienie go tam. Zanim go tam umiejscowiono w 326 r., ówczesny patriarcha Jerozolimy, by tłumy które się wówczas zgromadziły mogły zobaczyć krzyż, podnosił go bardzo wysoko na wszystkie strony świata. To stąd dzisiejsze święto nazywa się świętem Podwyższenia Krzyża Świętego – mówił.

W dalszych słowach hierarcha przytoczył trzy fragmenty listów apostolskich głoszących o krzyżu, odpowiadając przy tym na pytanie, dlaczego chrześcijanie oddają cześć krzyżowi. „Czcimy krzyż ponieważ to na nim został ukrzyżowany Zbawiciel i na nim dokonało się zbawienie. To było miejsce ofiary. Można więc powiedzieć, iż krzyż był tym ołtarzem, na którym została przyniesiona ofiara samego Boga, byśmy my byli zbawieni”.

Przed trzydziestoma laty proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Kuźnicy – ks. prot. Jarosław Grygiewicz, rozpoczął kapłańską drogę, przyjmując w katedrze św. Mikołaja w Białymstoku święcenia diakonatu (13 czerwca 1992 r.) i kapłańskie (14 czerwca 1992 r.). Z tej okazji, o. Jarosława pozdrowił Arcybiskup Jakub, dziękując mu przy tym za wieloletnią posługę, opiekę duchową oraz dbałość o świątynię, którą mu powierzono. W geście wdzięczności za wiele lat owocnej posługi przekazał o. Jarosławowi List Pochwalny.

Ks. Jarosław Grygiewicz urodził się 3 kwietnia 1966 r., w Białymstoku. W 1981 r. wstąpił do Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie, które wraz z maturą ukończył w 1985 r. Dalsze nauki teologiczne kontynuował w Wyższym Prawosławnym Seminarium Duchownym w Jabłecznej. 28 lipca 1991 r. zawarł związek małżeński z Krystyną Makarewicz. W latach 1988 – 1992 zatrudniony był w charakterze kustosza i psalmisty przy katedrze św. Mikołaja w Białymstoku, a także jako psalmista w białostockiej parafii św. Marii Magdaleny. Święcenia diakonatu i kapłańskie przyjął z rąk ówczesnego zwierzchnika Diecezji Białostocko-Gdańskiej abp Sawy w 1992 roku. W latach 1992 – 2008 był wikariuszem parafii św. Aleksandra Newskiego w Sokółce. Ponadto, od 1 września 2004 r., do 19 stycznia 2005 r. pełnił dodatkowo obowiązki proboszcza parafii św. Jerzego Zwycięzcy w Wierzchlesiu. Dekretem z dnia 10 marca 2008 r o. Jarosław mianowany został proboszczem parafii Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Kuźnicy, którą to funkcję sprawuje do dnia dzisiejszego.

Adam Matyszczyk

fot.: Adam Matyszczyk, protodiakon Wiaczesław Perek