Święto przeniesienia relikwii św. księcia Aleksandra Newskiego w Sokółce

12 września, w dzień pamięci św. Aleksandra Newskiego, JE Najprzewielebniejszy Andrzej przewodniczył świątecznej Boskiej Liturgii w Sokółce.

Tegoroczne święto parafialne w Sokółce upłynęło pod znakiem jubileuszy. 170 rocznicę wyświęcenia miejscowej cerkwi oraz 40-lecie probostwa ks. mitrata Włodzimierza Misiejuka świętowali nie tylko parafianie ale także wierni licznie przybyli z różnych stron dekanatu, przedstawiciele lokalnych władz samorządowych i służb mundurowych oraz Biskup Supraski Andrzej, który przewodniczył uroczystościom w dzień wspomnienia św. Aleksandra Newskiego.

Na cerkiewnym placu hierarchę przywitała młodzież z lokalnego bractwa oraz delegacje: z Urzędu Miejskiego – reprezentowanego przez zastępców Burmistrza Sokółki Adama Kowalczuka i Adama Juchnika oraz starostwa powiatowego – na czele ze Starostą Piotrem Rećko i zastępcą Jerzym Białomyzym. U progu świątyni, chlebem i solą przywitał władykę starosta cerkiewny Jan Turko, zaś już w jej wnętrzu, o modlitwę za całą wspólnotę prosił proboszcz, ks. mitrat Włodzimierz Misiejuk.

W wygłoszonej homilii bp Andrzej mówił o świętych i ich roli w życiu wierzącego człowieka oraz o świętości jako drodze i ziemskiemu celowi.

Parafia w Sokółce niedawno zainwestowała w profesjonalne nagłośnienie, dzięki któremu słowa modlitwy kapłanów oraz wyjątkowy cerkiewny śpiew, są doskonale słyszalne ze wszystkich stron świątyni. 

Wygłosiwszy pozdrowienia i życzenia długich lat życia hierarchom Cerkwi, Ojczyźnie i jej władzom zwierzchnim i samorządowym, wojsku, policji i wszystkim służbom mundurowym, wspólnocie parafialnej, proboszczowi, wiernym i wszystkim obecnym na uroczystości, ponownie głos zabrał biskup Andrzej. W serdecznych i ciepłych słowach zwrócił się do gospodarza prawosławnej sokólskiej wspólnoty wiernych i zarazem dziekana okręgu, gratulując mu pięknego jubileuszu 40-lecia posługi w tej parafii.

W bardzo wzruszających słowach do ks. mitrata Włodzimierza i matuszki Walentyny zwrócił się starosta cerkiewny Jan Turko. W imieniu parafii podziękował za trud i poświęcony czas wręczając w imieniu całej wspólnoty proboszczowi piękny komplet białych szat liturgicznych, wraz z mitrą.

Zabierając głos, ks. mitrat Włodzimierz Misiejuk podziękował hierarsze i wszystkim duchownym za wspólną modlitwę, reprezentantom lokalnych władz i służb za uczestnictwo w tym ważnym dla parafii dniu, parafianom zaś za wspólne 40 lat podążania drogą ku zbawieniu.

tekst i fot.: Adam Matyszczyk