Święto Spotkania Pańskiego

15 lutego, w dniu święta Spotkania Pańskiego, JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański przewodniczył Boskiej Liturgii w katedrze św. Mikołaja w Białymstoku.

Zarówno w przeddzień święta podczas Całonocnego czuwania jak i przed Boską Liturgią w dzień święta, hierarcha dokonał poświęcenia świec (gromnic). Naturę i historię święta w swojej homilii przybliżył Arcybiskup Jakub. Hierarcha zauważył, że każdy z nas w swoim życiu oczekuje spotkania z Bogiem. Mamy momenty w swoim życiu, kiedy takiego spotkania doświadczamy, może to być podczas przyjmowania sakramentów czy podczas modlitwy. Każdy z nas ma w życiu szczególny moment, w którym czuje obecność Boga. Arcybiskup podkreślił, że u każdego momenty takie są różne. Takie spotkania bywają czasami przez trudności, które nas spotykają, choroby które nas trapią. Czujemy wtedy, że Bóg jest z nami. Ekscelencja nawoływał, jeśli nie przeżyliśmy takiego spotkania, starajmy się żeby do niego doszło. Każdemu kto pragnie spotkania  z Bogiem, Bóg wychodzi na przeciw i spotyka go. Na koniec Arcybiskup Jakub życzył, aby przez nasze starania w naszym życiu takich spotkań z Bogiem było jak najwięcej.

Spotkanie Pańskie wspomina przyniesienie przez Bogurodzicę, do świątyni jerozolimskiej małego Jezusa. Wydarzenie to było wypełnieniem ówczesnego prawa żydowskiego.  Jednocześnie przyjmujący Zbawiciela na swoje ręce święty starzec Symeon wypełnił starotestamentowe proroctwa. Spotkanie Pańskie pięknie opisują teksty świątecznej Jutrzni: „Będący z Ojcem na tronie świętym przyszedł na ziemię urodziwszy się z Dziewicy i Niemowlęciem stał się lat nieznający, którego przyjąwszy na ręce Symeon radując się mówił: Teraz pozwalasz odejść, Szczodry, rozweseliwszy sługę Twego.”

Paweł Nasuta

fot.: protodiakon Wiaczesław Perek