Święto Spotkania Pańskiego w białostockiej Katedrze

15 lutego, w dniu święta Spotkania Pańskiego, JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański przewodniczył Boskiej Liturgii w katedrze św. Mikołaja w Białymstoku.

Zarówno w przeddzień święta podczas Całonocnego czuwania jak i przed Boską Liturgią w dzień święta, hierarcha dokonał poświęcenia świec (gromnic). Naturę święta w swojej homilii przybliżył ks. prot. Andrzej Sacharczuk.

Spotkanie Pańskie wspomina przyniesienie przez Bogurodzicę, do świątyni jerozolimskiej małego Jezusa. Wydarzenie to było wypełnieniem ówczesnego prawa żydowskiego.  Jednocześnie przyjmujący Zbawiciela na swoje ręce święty starzec Symeon wypełnił starotestamentowe proroctwa. Spotkanie Pańskie pięknie opisują teksty świątecznej Jutrzni: „Będący z Ojcem na tronie świętym przyszedł na ziemię urodziwszy się z Dziewicy i Niemowlęciem stał się lat nieznający, którego przyjąwszy na ręce Symeon radując się mówił: Teraz pozwalasz odejść, Szczodry, rozweseliwszy sługę Twego.”

Paweł Nasuta

fot.: protodiakon Wiaczesław Perek