Święto Supraskiej Ikony Bogurodzicy

10 sierpnia Cerkiew Prawosławna w sposób szczególny czci Matkę Bożą w jej Supraskiej Ikonie „Hodegetrii”. W dniach 9-10 sierpnia uroczystościom przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański.

Obchody święta rozpoczęło nabożeństwo Całonocnego Czuwania, hierarsze asystowali IE Najprzewielebniejsi: Jerzy Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński, Grzegorz Arcybiskup Bielski, Andrzej Biskup Supraski, Atanazy Biskup Łódzki i Poznański, Paweł Biskup Hajnowski, Warsonofiusz Biskup Siemiatycki.  Na uroczystości tłumnie przybyli pielgrzymi, wielu z nich w pielgrzymkach pieszych z Białegostoku, kajakowej z Gródka oraz w pielgrzymkach z  Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego i okolicznych miejscowości.

W murach męskiego klasztoru w Supraślu nabożeństwa trwały całą noc. O 22 akafistowi przed supraską Ikoną Matki Bożej przewodniczył Arcybiskup Grzegorz. O 23:30 akafistowi za zmarłych w krypcie Arcybiskupa Mirona przewodniczył archimandryta Iow, o godz. 1 i 5 w cerkwiach św. Jana Teologa i Zwiastowania Bogurodzicy wierni uczestniczyli w Boskich Liturgiach, którym przewodniczyli Biskup Atanazy i Biskup Paweł.

Pozostali hierarchowie asystowali Arcybiskupowi Jakubowi w uroczystej Boskiej Liturgii, przed rozpoczęciem której poświęcony został nowy ikonostas w cerkwi Zwiastowania Bogurodzicy. To wydarzenie nadało szczególnego charakteru obchodom święta. Ikonostas supraskiej cerkwi Zwiastowania jest rekonstrukcją pierwszego ikonostasu z XVI wieku. Składa się z czterech rzędów, w których zawiera się 39 ikon. Prace rekonstrukcji ikonostasu trwają od kilku lat, a nadzorowała je komisja składająca się ze specjalistów z dziedziny historii sztuki i konserwacji zabytków.

Podczas Boskiej Liturgii homilię wygłosił ks. mitrat Anatol Szymaniuk. W swoim kazaniu ks. Anatol zwrócił uwagę na postać Matki Bożej i jej matczynej opieki nad wszystkimi ludźmi.

W świątecznych obchodach wzięli udział przedstawiciele władz i służb mundurowych: wojewoda podlaski – Bohdan Paszkowski, poseł na sejm – Eugeniusz Czykwin, szef Ośrodka Zamiejscowego w Białymstoku Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji – płk Jarosław Kowalewski, zastępcy Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP – st. bryg. Paweł Piotr Ostrowski i bryg. Marcin Bielakowicz, Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków- prof. Danuta Dajnowicz, członek Zarządu Województwa Podlaskiego- Wiesława Burnos, Rektor Politechniki Białostockiej- dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk.

Wzniosłego charakteru uroczystości nadał śpiew: supraskiego chóru parafialnego, męskiego chóru z Białegostoku i chóru „Filoi”. Przy pracach przygotowawczych do tego wielkiego święta pomagali uczestnicy Ogólnodiecezjalnego Obozu dla Prysłużników, którzy podczas pobytu w klasztorze mogli poznać monastyczne życie i wziąć udział w warsztatach śpiewu, czytania w języku cerkiewno-słowiańskim, dzwonienia, pieczenia prosfor i ustawu cerkiewnego.

Po świątecznej procesji za wspólną modlitwę w imieniu zaproszonych gości dziękowała Wiesława Burnos – członek zarządu Województwa Podlaskiego przekazując na pamiątkę tego wydarzenia zdobioną Ewangelię.

W roku 2023 przypadają trzy ważne rocznice związane z jednym z najstarszych zabytków piśmiennictwa słowiańskiego: 1000-lecie istnienia, 500-lecie przybycia do klasztoru supraskiego i 200-lecie odnalezienia kodeksu w monasterze przez Michała Bobrowskiego. W związku z rocznicami, rok 2023 jest Rokiem Kodeksu Supraskiego w Województwie Podlaskim.

Paweł Nasuta

Fot.: lektor Grzegorz Wasiluk, ks. ihumen Serafim (Telep), Jarosław Charkiewicz, Adam Matyszczyk