Święto Wprowadzenia Najświętszej Bogurodzicy do Świątyni

4 grudnia w dzień święta Wprowadzenia Najświętszej Bogurodzicy do Świątyni, Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański przewodniczył Boskiej Liturgii w katedrze św. Mikołaja w Białymstoku.


W przeddzień święta hierarcha sprawował nabożeństwo Całonocnego Czuwania w białostockim soborze. Podczas Liturgii homilię wygłosił ks. prot. Andrzej Sacharczuk. Odnosząc się do czytań ewangelicznych danego dnia podkreślił, abyśmy zastanowili się nad głównym celem naszego życia. Mimo codziennych trosk i wiru pracy, nie powinniśmy zapominać o duchowej stronie życia. Ewangeliczna przypowieść przestrzega nas przed beztroskim życiem i tym co zgubiło bogacza, kładzie nacisk abyśmy ciągle pamiętali o życiu wiecznym. Inną postawę niż bogacza przedstawia dzisiejsze święto. Kaznodzieja przypominając historię święta, zwrócił uwagę na piękny czyn rodziców Bogurodzicy, która zgodnie z przyrzeczeniem danym Bogu, została przyprowadzona do świątyni poświęcając się na służbę Bogu. Arcykapłan Zachariasz wprowadzając Bogurodzicę do najświętszego miejsca, do którego sam mógł wchodzić tylko oraz do roku, podkreślił, że Przenajświętsza jest szczególną osobą i dzięki niej mogą dokonać się starotestamentowe proroctwa. Ksiądz Andrzej zwrócił uwagę na piękny przykład rodziców ukazany w dzisiejszym święcie. Ofiarowali oni swoją córkę na służbę Bogu. Powinniśmy brać przykład z tego wydarzenia i sami przyprowadzać nasze dzieci od najmłodszych lat do cerkwi, uczyli ich modlitwy, wiary i miłości do Boga. „Dzisiejsze święto ukazuje nam w osobie Przenajświętszej Bogurodzicy obraz oddania woli Bożej, poświęcenia życia Bogu, to wymaga wyrzeczeń, ale tylko w ten sposób osiągniemy cichą przystań Królestwa Bożego.”

Paweł Nasuta

fot.: lektor Paweł Iwaniuk