Święto Zaśnięcia Bogurodzicy w klasztorze w Wojnowie

28 sierpnia JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański przewodniczył Boskiej Liturgii w Żeńskim Monasterze Zaśnięcia NMP w Wojnowie.

Tego roku w tej historycznej parafii oraz monasterze obchodzono dwie ważne rocznice. We wrześniu mija 101 lat od powstania prawosławnej parafii w Wojnowie i 100 lat od wybudowania Cerkwi Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny.

Po odczytaniu fragmentu Ewangelii ze świątecznym pouczeniem do zgromadzonych zwrócił się ks. mitrat Jan Fiedorczuk.

Podczas uroczystej procesji Arcybiskup Jakub poświęcił krzyż upamiętniający rocznice 100-lecia wybudowania cerkwi oraz 101 lat powstania prawosławnej parafii w Wojnowie. Następnie Hierarcha po odczytaniu modlitwy poświęcił zioła przyniesiona przez wiernych.

Na święto do wojnowskiego klasztoru przybyły przełożone klasztorów w Zwierkach i Grabarce.

Na zakończenie Arcybiskup Jakub przybliżył historię parafii i klasztoru. Ekscelencja wspomniał również życie ks. Aleksandra Awajewa – inicjatora rozpoczęcia życia parafialnego i wybudowania cerkwi w Wojnowie. Hierarcha podziękował przełożonej wraz z siostrami za przygotowanie święta i trud jaki wkładają w codziennej posłudze. Ihumenia Agnia wyraziła swoją wdzięczność za przybycie Ekscelencji i codzienną pamięć modlitewną.

Retransmisja nabożeństwa z Żeńskiego Monasteru Zaśnięcia NMP w Wojnowie

Paweł Nasuta

fot.: Sławomir Kiryluk