Święto Zesłania Św. Ducha na Apostołów w białostockiej katedrze

23 czerwca w święto Zesłania Świętego Ducha na Apostołów, zwanym również Pięćdziesiątnicą,  w Katedrze św. Mikołaja w Białymstoku odprawiono Boską Liturgię. W przeddzień święta nabożeństwu Całonocnego Czuwania w białostockiej katedrze również przewodniczył proboszcz,
ks. mitrat Jan Fiedorczuk.

Po odczytaniu fragmentu Ewangelii ze słowem pouczenia do wiernych zwrócił się ks. Piotr Makal przybliżając istotę święta i jego odniesienia do naszego codziennego życia.

Bezpośrednio po Liturgii sprawowane było nabożeństwo wieczorne podczas, którego pierwszy raz od święta Paschy były czytane modlitwy na kolanach. W tych szczególnych litaniach, wznoszone są prośby do Boga m.in. o to abyśmy „każdego dnia byli kierowani przez Twego dobrego Ducha ku rzeczom dobrym, godnie wypełniali Twoje przykazania oraz pamiętali o Twoim chwalebnym przyjściu i o popełnionych grzechach”.

 

fot. protodiakon Wiaczesław Perek