święto Zesłania Świętego Ducha na Apostołów

4 czerwca w święto Zesłania Świętego Ducha na Apostołów, zwanym również Pięćdziesiątnicą, JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański odprawił Boską Liturgię w Katedrze św. Mikołaja w Białymstoku. W przeddzień święta Hierarcha przewodniczył nabożeństwu Całonocnego Czuwania w białostockiej katedrze.

Bezpośrednio po Liturgii sprawowane było nabożeństwo wieczorne podczas, którego pierwszy raz od święta Paschy były czytane modlitwy na kolanach. W tych szczególnych litaniach, wznoszone są prośby do Boga m.in. o to abyśmy „każdego dnia byli kierowani przez Twego dobrego Ducha ku rzeczom dobrym, godnie wypełniali Twoje przykazania oraz pamiętali o Twoim chwalebnym przyjściu i o popełnionych grzechach”.

W słowie skierowanym do wiernych Arcybiskup opowiedział o istocie święta. Apostoł i Ewangelista Łukasz opisuje wydarzenie, które dzisiaj wspominamy, w Dziejach Apostolskich. W pięćdziesiąty dzień po Zmartwychwstaniu Jezusa, wszyscy Apostołowie zebrali się, usłyszeli szum i widzieli ogniste języki nad głowami. Wyszli i zaczęli głosić ewangelie we wszystkich językach, nie bojąc i nie ukrywając się. Nauczali cały świat o tym co jest najważniejsze, o życiu wiecznym w Królestwie Niebieskim. Arcybiskup zwrócił uwagę na kwestie wynikającą z tego dnia święta. Po liturgii będzie sprawowana wieczernia, a na niej będą czytane wyjątkowe modlitwy, są one czytane tylko dzisiaj. Podczas tych modlitw staniemy pierwszy raz na kolana po święcie Paschy i będziemy prosić Ducha Świętego żeby nas przemieniał i pomagał w przezwyciężeniu wszelkich grzechów. Hierarcha zauważa, że w dzień Pięćdziesiątnicy, kiedy od Święta Paschy jesteśmy trzymani w napięciu, nie czytamy modlitwy do Ducha Świętego, nie stajemy na kolana. Dzisiaj mówiąc modlitwę „Królu Niebieski” i stając na kolana, odczuwamy radość z łaski Ducha Świętego, dzięki której mamy jedność z Bogiem i możemy stanąć przed nim i powiedzieć Mu wszystko. Arcybiskup Jakub nawołuje abyśmy nie zapominali o modlitwie i żeby Łaska Ducha Świętego przemieniała nasze życie tak by móc stać się uczestnikami życia wiecznego w Królestwie Niebieskim.

Paweł Nasuta

fot.: protodiakon Wiaczesław Perek