Święty Męczenniku Archimandryto Grzegorzu, módl się za nas do Boga !

6 grudnia w dniu modlitewnej pamięci św. męczennika archimandryty Grzegorza (Peradze), JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański odprawił Boską Liturgię w cerkwi św. pror. Eliasza w Białymstoku. Św. Grzegorz jest patronem jednej z najmłodszych parafii w Białymstoku na osiedlu Dojlidy Górne, która to jest parafią filią parafii św. Eliasza. Po Liturgii sprawowane było dziękczynne nabożeństwo ku czci św. Grzegorza, którego kulminacyjnym momentem była arcypasterska modlitwa ku czci świętego.

Po zakończonym nabożeństwie ze słowem do zebranych w świątyni zwrócił się Arcybiskup Jakub, który powiedział, że czytając życia męczenników z pierwszych wieków chrześcijaństwa mogą być dla nas nierealne. Jednak kiedy czytamy o życiu św. Grzegorza, jego dzieje są dość podobne do naszych. Hierarcha przytoczył pokrótce żywot Świętego Męczennika, jego dążenia do podniesienia wiedzy teologicznej, jego poszukiwania Boga.

Jak zauważył Arcybiskup Jakub, Archimandryta Grzegorz oddał swoje życie za wiarę, choć studiując jego żywot można by mieć zupełnie inne wrażenie. Przecież los św. Grzegorza spotkał także wielu innych w tamtych czasach, którzy byli umieszczeni w obozach zagłady. Jednak jego śmierć była inna, naznaczona jego wcześniejszym życiem. Być może zginąłby bez tego aktu miłosierdzia.

Jego śmierć, jak podkreślił Hierarcha, została poprzedzona pewnym ważnym dla jego wieczności wydarzeniem, kiedy trzeba było poświęcić swoje życie za życie innego człowieka. Jako mnich nie mający rodziny, mieszkający na obczyźnie dokonał największego aktu chrześcijańskiego miłosierdzia. Bowiem Chrystus mówi, że nie ma większej miłości niż oddać życie za swego bliźniego. I nie ważne to było, czy on był jego przyjacielem czy też nie, czy się znali czy nie. Wiedząc, że oddając swoje życie może ocalić życie innego, zdecydował się na taki czyn. Postać św. Grzegorza pokazuje nam, że świadectwo wiary w Chrystusa jest potrzebne w każdych czasach.

Na zakończenie parafialnych uroczystości Arcybiskup Jakub skierował szczególnie podziękowania za prace na rzecz dojlidzkiej parafii do Eugeniusza Siemieniuka odznaczając go w imieniu św. Soboru Biskupów PAKP orderem św. Równej Apostołom Marii Magdaleny III stopnia.

protodiakon Wiaczesław Perek

fotoreportaż ks. prot. Jana Kiryluka