Sympozjum pamięci prof. Andrzeja Łapki

31 sierpnia w Akademii Supraskiej odbyło się sympozjum pamięci prof. Andrzeja Łapki. Profesor Andrzej Łapko był cenionym i szanowanym nauczycielem akademickim Politechniki Białostockiej, a jego wychowankowie piastują znaczące funkcje w strukturach uczelni, instytucjach samorządowych i dużych przedsiębiorstwach. Jednocześnie był społecznikiem, współzałożycielem Stowarzyszenia Bractwa Prawosławnego św. św. Cyryla i Metodego z siedzibą w Białymstoku, w którym w latach 2003–2014 pełnił funkcję przewodniczącego Zarządu Głównego. Był także fundatorem Fundacji Oikonomos oraz członkiem konwentu Akademii Supraskiej.

Sympozjum odbyło się z inicjatywy JE Najprzewielebniejszego Jakuba Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego oraz Jej Magnificencji Rektor Politechniki Białostockiej dr hab. inż. Marty Kosior-Kazberuk, prof. PB.

Spotkanie w Akademii supraskiej rozpoczęło się od nabożeństwa żałobnego-panichidy w intencji ś.p. Andrzeja Łapko. Następnie Kanclerz Akademii Supraskiej ks. prot. Jarosław Jóźwik, powitał zebranych w auli Akademii Supraskiej gości. Tuż potem ze słowami wspomnień zwrócił się z do zebranych Arcybiskup Jakub. Działalność na rzecz społeczności akademickiej przybliżyła dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB. O wybitnym autorytecie w dyscyplinie naukowej jak i działaczu religijnym, a ponadto przyjacielu mówili m.in. dr hab. inż. Mirosław Broniewicz, prof. PB, dr hab. inż. Jolanta Prusiel, prof. PB, prof. Joanicjusz Nazarko, dr inż. Andrzej Plewa, prof. Piotr Radziszewski.

Profesor Andrzej Łapko urodził się 15 listopada 1949 roku w Płocku. Do Białegostoku przeprowadził się wraz z rodziną w 1979 r. W 1991 r. został mianowany profesorem nadzwyczajnym na Politechnice Białostockiej, a w maju 1999 r. otrzymał tytuł naukowy profesora i wkrótce został profesorem zwyczajnym. Od 1993 r. nieprzerwanie pełnił funkcję kierownika Katedry Konstrukcji Betonowych, a następnie Konstrukcji Budowlanych na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej. W latach 1990–1993 był Prorektorem Politechniki Białostockiej ds. Studenckich i Dydaktyki, a w latach 1999–2002 Prorektorem ds. Promocji i Współpracy.

Profesor Andrzej Łapko miał bardzo szerokie zainteresowania naukowe w zakresie badań doświadczalnych, analiz teoretycznych i projektowania konstrukcji z betonu. W jego dorobku naukowym znajduje się około 250 artykułów i referatów, 6 książek naukowych i podręczników akademickich, 7 patentów, 3 zastrzeżenia patentowe oraz około 20 prac wdrożonych do praktyki budowlanej. Był on też m.in. członkiem Rady Naukowej Instytutu Techniki Budowlanej, Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Przewodniczącym Komitetu Nauki PZITB, Wiceprzewodniczącym Rady Fundacji PZITB Inżynieria i Budownictwo, aktywnym członkiem Podlaskiej Izby Inżynierów Budownictwa, członkiem kolegiów redakcyjnych krajowych i zagranicznych czasopism naukowych, a także ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej. W ostatnich latach swojej działalności stworzył laboratorium do prowadzenia badań materiałów i konstrukcji o europejskim znaczeniu. Obecnie jego działalność naukową kontynuują wychowankowie, a Laboratorium Katedry Konstrukcji Budowlanych nosi jego imię.

We wspomnieniach współpracowników i podopiecznych profesor Andrzej Łapko jest przedstawiany jako człowiek pełen dobroci i otwartości, potrafiący jednoczyć ludzi, a jednocześnie świetny organizator i naukowiec. Zmarł 25 sierpnia 2015 r.

9 czerwca 2022 roku profesor Andrzej Łapko został patronem białostockiego ronda u zbiegu ulic gen. Sulika i Ciołkowskiego. Z wnioskiem o upamiętnienie wybitnego naukowca, nauczyciela i społecznika wystąpili pracownicy Politechniki Białostockiej oraz Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne świętych Cyryla i Metodego

ks. prot. Jarosław Jóźwik

foto. protodiakon Wiaczesław Perek