Turniej Czytania Tekstów Cerkiewnosłowiańskich

Wydział katechetyczny Prawosławnej Diecezji Białostocko – Gdańskiej  serdecznie zaprasza do udziału w Turnieju Czytania Tekstów Cerkiewnosłowiańskich. Etap rejonowy odbędzie się 25 marca o godz. 12.30 w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. śww. Cyryla i Metodego w Białymstoku. Zgłoszenia uczestników należy przesłać na adres e-mail ubas3@wp.pl do 22 marca 2024 r. W treści wiadomości należy zamieścić imię i nazwisko ucznia, klasę, szkołę oraz opiekuna.

Sekretarz Komitetu Organizacyjnego Turnieju Barbara Uścinowicz

Niżej regulamin turnieju

Regulamin Turnieju Czytania Tekstów Cerkiewnosłowiańskich 2024r.