Turniej Czytania Tekstów Cerkiewnosłowiańskich

11 kwietnia 2022 r. po raz dwudziesty piąty odbył się etap centralny Turnieju Czytania Tekstów Cerkiewnosłowiańskich. Do zmagań turniejowych przystąpiło 30 uczestników. Najliczniej reprezentowana była druga grupa, czyli klasy VI – VIII.

Celem konkursu jest przede wszystkim popularyzacja wśród dzieci i młodzieży języka cerkiewnosłowiańskiego, zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w życiu Cerkwi  oraz prezentacja umiejętności czytania i rozumienia wybranych modlitw w języku cerkiewnosłowiańskim. Zadaniem uczestników jest przeczytanie wylosowanych tekstów oraz tłumaczenie wskazanych słówek cerkiewnosłowiańskich.

Jury w składzie: prof. Włodzimierz Wołosiuk, ks. mitrat Jan Fiedorczuk, ks. mitrat Sławomir Chwojko, ks. dr Tomasz Stempa nagrodziło następujących uczniów:

I grupa – klasy III – V

1 miejsce: Anastazja Wasiluk – Białystok,

II miejsce: Mironkiewicz Zuzanna – Bielsk Podlaski,

III miejsce: Agata Goworko – Orla,

II grupa – klasy VI – VIII

I miejsce ex aequo: Ochrymiuk Julia – Białystok, Popławski Dawid – Gródek.

II miejsce ex aequo: Fiedoruk Patrycja – Zabłudów, Makal Aleksandra,  Zofia Plewa – Białystok.

III miejsce ex aequo: Gabriela Iwaniuk, Kropiwnicki Piotr, Perek Aleksander – Białystok.

Wyróżnienia: Aleksandra Kuźma  i Katarzyna Waśkowska – Białystok,

III grupa – szkoły ponadpodstawowe

I miejsce: Busłowicz Damian – Bielsk Podlaski,

II miejsce ex aequo: Popławski Jakub, Zdrajkowski Mikołaj – Białystok

III miejsce – Wołosiuk Filip – Białystok.

 

sekretarz turnieju Barbara Uścinowicz.

foto. protodiakon Wiaczesław Perek