Wielka wieczernia w cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego

19 stycznia w Cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku sprawowana była Wielka Wieczernia rozpoczynjąca drugi dzień święta Chrztu Pańskiego. Nabożeństwo sprawowane było w ramach Tygodnia modlitw o jedność chrześcijan. Z powodu choroby JE Najprzewielebniejszego Jakub Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego, Wieczernia celebrowana była przez dziekana białostockiego ks. mitrata Jerzego Boreczko. Tuż przed rozpoczęciem wieczornego nabożeństwa do świątyni przybył hierarcha Kościoła Rzymsko – katolickiego ks. abp Józef Guzdek, wraz z towarzyszącymi mu duchownymi. Wszystkich przybyłych na nabożeństwo przywitał proboszcz parafii ks. prot. Marek Ławreszuk.

Podczas nabożeństwa wznoszone były gorliwe modlitwy o pomnożenie miłości wśród chrześcijan, wśród których usłyszeć można było prośby o zakorzenienie w nas przez łaskę Najświętszego Ducha nowego przykazania, abyśmy miłowali się wzajemnie i nie dogadzali sobie, o wykorzenienie w nas nienawiści, zawiści, wrogości i wszystkich pozostałych żądz, które niszczą miłość braterską, o wykorzenienie w nas żądzy miłości własnej i rozwinięcie cnoty miłości braterskiej, sercem skruszonym.

Po zakończonym nabożeństwie okolicznościową homilię wygłosił hierarcha Kościoła Rzymsko – katolickiego ks. abp. Józef Guzdek, Rzymsko – katolicki metropolita Białostocki. Arcybiskup Józef Guzdek podkreślał, że Boże Narodzenie jest czasem spotkania się dwóch odmiennych postaw: pokory i pychy.

Uosobieniem pokory jest Jezus, Syn Boży, Pan wszechświata, który przyszedł na świat w niesprzyjających okolicznościach, przyjmując ubóstwo i odrzucenie, a także Mędrcy ze Wschodu, którzy „nie rozsiedli się wygodnie w fotelu wiedzy i mądrości, ale z pokorą nieustannie jej poszukiwali. Dzięki pokorze zachowali otwartość na to, co nowe, co jeszcze nieznane”. Uosobieniem pychy był zaś Herod, który „strzegł swej władzy z chorobliwą zazdrością i podejrzliwością”.

Arcybiskup zachęcał zgromadzonych na wspólnej modlitwie do postawienia sobie zasadniczego pytania: „Którego z nich chcielibyśmy naśladować? Za którym z królów chcielibyśmy iść przez życie?”. I dalej, nawiązując do tekstu odczytanej Ewangelii opisującej spotkanie Jezusa z matką synów Zebedeusza, która prosiła, aby jej synowie dostąpili zaszczytu udziału we władzy Syna Bożego, wskazywał, że istotą władzy nie są zaszczyty lecz służba.

„Nasz świat zwaśniony, podzielony i targany konfliktami zbrojnymi, niestety, czasem także sporami religijnymi, pragnie pokornych przywódców, którzy będą służyć sprawie pokoju i pojednania. Warto więc ponownie odkryć, że wzorem dobrego, odpowiedzialnego przywódcy jest Jezus – Książę Pokoju narodzony w Betlejem, który pragnie, aby «wszyscy stanowili jedno»” – mówił.

Hierarcha zaznaczył, że jako chrześcijanie jesteśmy wezwani do naśladowania Jezusa przez praktykowanie w świecie i w Kościele Jego pokornej postawy. „Chrystus jest Tym, który przychodzi, aby służyć, nie zaś aby Jemu służono. Pamiętajmy o przestrodze zapisanej w Pierwszym Liście św. Piotra, że «Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje»” – przypominał.

„Zarówno w przeszłości, jak i dziś, tak wiele podziałów rodzinach, we wspólnotach narodowych i relacjach pomiędzy narodami, a także w Kościele zostało spowodowanych pragnieniem posiadania władzy, troską o dominację i zdobywanie własnych korzyści” – stwierdził.

„Jeśli chrześcijanie będą naśladować służebne przywództwo Chrystusa, jest nadzieja, że podziały w świecie i w Kościele zostaną przezwyciężone. Pamiętajmy jednak, że pragnąc przemiany świata, należy zaczynać od siebie. Jeśli chcemy, aby świat stał się choć odrobinę lepszy, aby zostały zasypane rowy i zburzone mury podziałów – także między chrześcijanami, musimy zacząć od przemiany naszego serca na wzór pokornego serca Jezusa” – zaapelował na zakończenie Abp Guzdek.

W modlitwie udział wzięli: ks. Tomasz Wigłasz z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, zastępcy Prezydenta Białegostoku Przemysław Tuchliński i Adam Musiuk, przewodniczący Rady Miasta Białegostoku Łukasz Prokorym, radni miejscy oraz dyrektorzy szkół działających na terenie parafii Zmartwychwstania Pańskiego.