Ukazał się Rocznik Diecezji Białostocko – Gdańskiej 2020

Z błogosławieństwa JE Najprzewielebniejszego Jakuba Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego ukazał się Rocznik Prawosławnej Diecezji Białostocko – Gdańskiej 2020. W Roczniku znajdują się okolicznościowe orędzia i homilie Arcybiskupa Jakuba oraz artykuły o tematyce teologicznej i hagiograficznej, wśród których przeczytać można referat Biskupa Andrzeja o św. Arseniuszu egzarsze konstantynopolitańskim w Rzeczpospolitej czy tekst ks. Jana Fiedorczuka „Krzyż naszą siła – słowo na pasji”. Ponadto w Roczniku znajduje się opis najważniejszych wydarzeń jakie miały miejsce w diecezji w roku 2020 wraz z ilustracjami.

Redakcja Rocznika