Uroczyste nabożeństwo Całonocnego czuwania w cerkwi Hagia Sophia

20 września w przeddzień święta Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy, JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański odprawił nabożeństwo Całonocnego czuwania w cerkwi Hagia Sophia w Białymstoku. Uroczystość swym śpiewem uświetniły dwa chóry: parafialny pod dyrygenturą Andrzeja Tokajuka oraz młodzieżowy pod kierownictwem Adama Tokajuka.

Na zakończenie uroczystego nabożeństwa Hierarcha zwrócił się do zebranych w Hagii Sophii z krótkim słowem o historii święta i jego znaczeniu dla prawosławnego rozumienia wiary w Boga. Ponadto Arcybiskup Jakub pozdrowił proboszcza tamtejszej parafii ks. mitrata Anatola Konacha z jubileuszem 40 – lecia święceń kapłańskich.

fotoreportaż lektora Michała Sacharczuka i Damiana Żdanuka