Uroczystości Dnia Edukacji Narodowej

17 października w XVII Niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy, JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański odprawił Boską Liturgię w Katedrze św. Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku. Z okazji minionego niedawno dnia Edukacji Narodowej, podczas Liturgii wznoszone były dziękczynne modlitwy w intencji dyrektorów szkół, nauczycieli oraz wszystkich pracowników oświaty. W cerkwi

obecni byli m.in. zastępca prezydenta miasta Białegostoku Adam Musiuk, przewodnicząca Komisji Edukacji i Wychowania Urzędu Miejskiego w Białymstoku Joanna Misiuk, dyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku Wiesława Ćwiklińska, dyrektorzy placówek oświatowych Białegostoku nauczyciele oraz katecheci.

Na zakończenie nabożeństwa Arcybiskup podziękował władzom miejskim za pamięć o modlitwie za pracowników narodowej oświaty. Jak zauważył Hierarcha, w dzisiejszych czasach nie wszyscy czują potrzebę dziękczynnej modlitwy do Boga.

Tradycją stało się, iż Dzień Edukacji Narodowej stał się także okazją by podziękować za trud pracy prawosławnym katechetom. Arcybiskup Jakub na wniosek dyrektora wydziału katechetycznego diecezji białostocko – gdańskiej ks. mitrata Jana Fiedorczuka, nagrodził białostockich katechetów Andrzeja Citko i Jana Troca Listami pochwalnymi.