Uroczystości ku czci Białostockiej Ikony Matki Bożej

23 czerwca w białostockiej Katedrze św. Mikołaja odbyły się uroczystości, ku czci Białostockiej Ikony Matki Bożej. W przeddzień święta JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański odprawił nabożeństwo Całonocnego czuwania. Głównej liturgii świątecznej przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Andrzej Biskup Supraski.

W wygłoszonej homilii, Jego Ekscelencja, podkreślił rolę Matki Bożej w życiu każdego chrześcijanina. Biskup przypomniał, że Przenajświętsza Bogurodzica poprzez swoje szczególne cnoty, miłość, pokorę i cierpliwość stoi na czele wszystkich świętych i  zaskarbiła miano Najświętszej. W swoich słowach zaznaczył również, że poprzez nieustanną modlitwę i wstawiennictwo świętych mamy możliwość zbawienia się.

Uroczystości zakończyła procesja z białostocką ikoną Matki Bożej, po której Jego Ekscelencja podziękował tłumnie przybyłym wiernym i duchowieństwu za obecność, a proboszcz Katedry św. Mikołaja, wyraził swoją wdzięczność Biskupowi za przewodnictwo w Boskiej Liturgii.

Historia Białostockiej Ikony Matki Bożej.

Paweł Nasuta

fot.: Aleksander Perek i autor