Uroczystości ku czci ikony Matki Bożej Wszechkrólowej w Parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku

2 października Parafia Prawosławna Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku przeżywała świąteczne uroczystości ku czci ikony Matki Bożej Wszechkrólowej (cs Wsiecarycy).

Wyjątkowa ikona Bogarodzicy na tronie obecna jest od początku istnienia wciąż młodej, białostockiej parafii i gromadzi wiernych na wspólną modlitwę w intencji zdrowia i wstawiennictwa Wsiecarycy.

Tegoroczne uroczystości rozpoczęły się w sobotę 1 października nabożeństwem całonocnego czuwania.

W niedzielę 2 października Boskiej Liturgii przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Andrzej Biskup Supraski. W nabożeństwie uczestniczyli duchowni z diecezji białostocko-gdańskiej i warszawsko-bielskiej. Podczas Boskiej Liturgii śpiewały trzy chóry: parafialny – kierowany przez Dawida Jakubowskiego, młodzieżowy – prowadzony przez lektora Miłosza Bogicia oraz dziecięcy – pod kierownictwem Aleksandry Pawluczuk.

Homilię dotyczącą wysłuchanych fragmentów Ewangelii wygłosił Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Andrzej. Biskup zachęcał wiernych do przyjęcia przykładu pokornego życia, wierności ale i miłosierdzia i współczucia, na które ukazuje Bogarodzica. Uroczystości zakończyła procesja i wygłoszona przed ikoną Wszechkrólowej modlitwa akatystu.

Tekst: ks. prot. Marek Ławreszuk

Fot.: Jan Ławreszuk