Uroczystości ku czci Supraskiej Ikony Bogurodzicy

10 sierpnia Cerkiew Prawosławna w sposób szczególny czci Matkę Bożą w jej Supraskiej Ikonie „Hodegetrii”. Uroczystości ku czci Bogurodzicy, jak co roku, zgromadziły w dniach 9-10 sierpnia tłumy wiernych z regionu, kraju i zagranicy. Wielu z nich przybyło w tradycyjnie organizowanych pielgrzymkach – pieszych z Białegostoku, kajakowej z Gródka, autokarowej z Orli, Hajnówki i Warszawy.

Główne uroczystości rozpoczęło całonocne czuwanie. Przewodniczył mu zwierzchnik PAKP Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa metropolita warszawski i całej Polski, który przed nabożeństwem zwrócił się do wiernych ze słowem. Powiedział o szczególnym znaczeniu orędownictwa Bogurodzicy przed Jej Synem Jezusem Chrystusem. W słowie nawiązał do obecnego w Ewangelii św. Jana opisu cudu w Kanie Galilejskiej, Metropolicie asystowali hierarchowie: arcybiskup białostocki i gdański Jakub, arcybiskup wrocławski i szczeciński Jerzy, arcybiskup przemyski i gorlicki Paisjusz, arcybiskup bielski Grzegorz, biskup łódzki i poznański Atanazy, biskup supraski Andrzej i biskup siemiatycki Warsonofiusz, a także licznie zgromadzeni duchowni.

Nabożeństwa w monasterskich cerkwiach trwały całą noc. Po przeczytaniu reguły modlitewnej przed Eucharystią sprawowano akatyst do Bogurodzicy, któremu przewodniczył abp Jerzy. Następnie przy katakumbach odprawiony został akatyst za zmarłych. W dniu święta celebrowano trzy Święte Liturgie. Nocnej Liturgii w cerkwi św. Jana Teologa przewodniczył bp Atanazy, porannej Liturgii w cerkwi Zwiastowania – abp Grzegorz.

Ostatniej Liturgii na ołtarzu polowym przewodniczył metropolita warszawski i całej Polski Sawa w asyście hierarchów i licznie przybyłego duchowieństwa. Homilię podczas Liturgii wygłosił biskup Warsonofiusz. Uroczystości zwieńczyła procesja wokół głównej monasterskiej cerkwi. W trakcie nabożeństw śpiewały supraskie chóry: parafialny, młodzieżowy i dziecięcy oraz chór parafii św. Jerzego w Białymstoku i chór Filoi.

Podczas nabożeństwa obecni byli również oficjalni goście: poseł na Sejm RP Eugeniusz Czykwin, wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, członek zarządu województwa podlaskiego Wiesława Burnos, zastępca prezydenta Białegostoku Adam Musiuk, rektor Politechniki Białostockiej prof. Marta Kosior-Kazberuk, burmistrz Supraśla Radosław Dobrowolski, radny sejmiku województwa podlaskiego Sławomir Nazaruk, przedstawiciele świata nauki i kultury.

Po Liturgii miała miejsce tradycyjna procesja wokół cerkwi Zwiastowania Bogurodzicy. Po niej głos zabrał metropolita Sawa. Podziękował za przybycie gościom, hierarchom, duchowieństwu i wszystkim wiernym. W sposób szczególny zwrócił się do archimandryty Hieronima, który na uroczystości przybył z Brazylii. Wyraził słowa uznania wobec pani rektor Politechniki Białostockiej za szczególne zaangażowanie w projekt badania i ratowania supraskich katakumb.

Na zakończenie uroczystości przy radosnym śpiewie „Axios” (Godny) wręczone zostały ordery św. Marii Magdaleny członkom studium ikonograficznego Ikonique (Wiktor, Mikołaj, Aleksiej Downarowie i Dmitrij Czuprys). Artyści są autorami fresków w cerkwi Zwiastowania i nie mogli być obecni podczas ubiegłorocznych uroczystości.

za: https://monaster-suprasl.pl/

fot. hieromnich Serafim