Uroczystości ku czci Supraskiej Ikony Bogurodzicy

10 sierpnia Cerkiew Prawosławna w sposób szczególny czci Matkę Bożą w jej Supraskiej Ikonie „Hodegetrii”. Uroczystości ku czci Bogurodzicy, jak co roku, zgromadziły w dniach 9-10 sierpnia tłumy wiernych z regionu, kraju i zagranicy. Wielu z nich przybyło w tradycyjnie organizowanych pielgrzymkach – pieszych z Białegostoku i Krynek, kajakowej z Gródka, autokarowej z Orli i Hajnówki.

Główne uroczystości rozpoczęło całonocne czuwanie. Przewodniczył mu zwierzchnik PAKP Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa, metropolita warszawski i całej Polski, który przed nabożeństwem zwrócił się do wiernych ze słowem. Wspomniał wielkie wydarzenie, jakie odbyło się w czerwcu – poświęcenie cerkwi Zwiastowania. Przypomniał, że to pierwsze święto ku czci Supraskiej Ikony w nowo poświęconej odbudowanej świątyni.

Metropolicie asystowali hierarchowie: arcybiskup białostocki i gdański Jakub, arcybiskup wrocławski i szczeciński Jerzy, arcybiskup przemyski i gorlicki Paisjusz, arcybiskup bielski Grzegorz, biskup łódzki i poznański Atanazy, biskup hajnowski Paweł, biskup supraski Andrzej i biskup siemiatycki Warsonofiusz, a także licznie zgromadzeni duchowni.

Nabożeństwa w monasterskich cerkwiach trwały całą noc. Po przeczytaniu reguły modlitewnej przed Eucharystią sprawowano akatyst przed Supraską Ikoną Bogurodzicy, któremu przewodniczył abp Grzegorz.

Następnie w krypcie pod cerkwią Zwiastowania, przy grobie arcybiskupa Mirona odprawiony został akatyst za zmarłych. W dniu święta celebrowano trzy Święte Liturgie. Nocnej Liturgii w cerkwi św. Jana Teologa przewodniczył bp Warsonofiusz, porannej Liturgii w cerkwi Zwiastowania – bp Paweł. Ostatnią Liturgię na ołtarzu polowym na dziedzińcu monasterskim celebrował metropolita Sawa w asyście hierarchów i duchowieństwa. Po przeczytaniu fragmentu Ewangelii z arcypasterskim pouczeniem zwrócił się do wiernych abp Grzegorz. Hierarcha w swojej homilii, przywołując słowa listu świętego apostoła Pawła, podkreślił rolę Tradycji Świętej i jej zachowania przez prawosławnych chrześcijan. Po Liturgii miała miejsce tradycyjna procesja wokół cerkwi Zwiastowania Bogurodzicy. Po niej głos zabrał metropolita Sawa. Hierarcha podkreślił historyczną wagę tegorocznego święta ku czci Supraskiej Ikony Bogurodzicy. Podziękował także za przybycie gościom, hierarchom, duchowieństwu i wszystkim wiernym. Na zakończenie uroczystości przy radosnym śpiewie „Axios” (Godny) osobom szczególnie zasłużonym w odbudowę monasterskiej cerkwi Zwiastowania wręczone zostały ordery św. Marii Magdaleny. Order II stopnia z ozdobami otrzymał Michał Bałasz; order II stopnia: Helena Stasiewicz; Podczas tegorocznych nabożeństw śpiewał supraski chór parafialny, a także dwa chóry przybyłe gościnnie: parafii św. Jerzego w Białymstoku i chór Filoi. Tegoroczne uroczystości poprzedził cykl wydarzeń pod nazwą „Supraskie Dni Bogurodzicy”.

Michał Gołub
fot. hieromnich Serafim

relacja z uroczystości na stronie internetowej diecezjalnego Radio Orthodoxia