Uroczystości ku czci św. Antoniego w supraskim monasterze

W dniu 17 lutego cerkiew wspomina pamięć św. mnicha-męczennika Antoniego Supraskiego. W tym roku, całonocnemu czuwaniu i nocnej Św. Liturgii przewodniczył o. archimandryta Sergiusz, który wraz z pozostałymi ojcami Monasteru oraz przybyłymi pielgrzymami, wspólnie modlili się wychwalając Boga, Który ukazuje Swą dobroć i siłę, poprzez Swoich Świętych.

Nocna Liturgia, sprawowana była w niedużej domowej cerkiewce poświęconej św. Antoniemu Supraskiemu. W tejże świątyni znajduje się drewniany ikonostas wyrzeźbiony w Salonikach – miejscu męczeńskiej śmierci świętego. Na drugą, poranną Św. Liturgię sprawowaną w cerkwi Zwiastowania, tradycyjnie jak co roku, przybyli do Monasteru przybyli duchowni oraz pielgrzymi z Orli, Hajnówki i Bielska Podlaskiego. Na zakończenie Liturgii, z gorącym słowem pasterskim do przybyłych gości, zwrócił się o. archimandryta Hiob, a także duchowy pasterz pielgrzymów – ks. Anatol Tokajuk. Po wspólnym, świątecznym posiłku, ks. Anatol Tokajuk odsłużył zaupokojną modlitwę, w intencji swojego zmarłego przyjaciela – arcybiskupa Mirona (Chodakowskiego).

fot. i tekst za: www.monaster-suprasl.pl