Uroczystości pogrzebowe śp. ks. mitrata Jana Kulika

14 marca odbyły się uroczystości pogrzebowe zmarłego 11 marca śp. ks. mitrata Jan Kulika, p.o. proboszcza parafii śww. Apostołów Piotra i Pawła w Ełku.  Obrzędowi pogrzebu zmarłego kapłana, który miał miejsce w cerkwi śww. Cyryla i Metodego w Białej Podlaskiej w diecezji lubelsko-chełmskiej, przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański.W nabożeństwie żałobnym uczestniczyli także IE Najprzewielebniejsi: Jerzy Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński – Prawosławny Ordynariusz Wojskowy oraz Atanazy Biskup Łódzki i Poznański. Ponadto w świątyni obecni byli duchowni z pięciu diecezji: białostocko-gdańskiej, warszawsko-bielskiej, lubelsko-chełmskiej, łódzko-poznańskiej oraz Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego. Chórem złożonym z duchowieństwa dyrygował protodiakon Aleksander Łysynkiewicz z białostockiej Katedry św. Mikołaja.

Arcybiskup Jakub, tuż przed początkiem nabożeństwa, przytoczył życiorys śp. ks. Jana Kulika. Podkreślił jego wyjątkowe cechy charakteru jak ciepłość ducha, uczynność oraz zaangażowanie w życie Cerkwi. Hierarcha podziękował przybyłym na pogrzeb biskupom oraz licznie zgromadzonemu duchowieństwu. Szczególne podziękowania skierował do matuszki Darii Kulik, która towarzyszyła swemu mężowi przez wszystkie lata jego służby Bogu i Cerkwi.

Z kolei Arcybiskup Jerzy podziękował zmarłemu duchownemu za jego wyjątkową przyjaźń, serdeczność i oddanie ludziom. Podkreślił jednocześnie znaczenie codziennej modlitwy za zmarłych.

Ciało śp. ks. Jana Kulika spoczęło na parafialnym cmentarzu tuż obok cerkwi św. Cyryla i Metodego w Białej Podlaskiej.

protodiakon Wiaczesław Perek

foto autora