Uroczystości pogrzebowe śp. ks. mitrata Sławomira Tofiluka

25 marca odbyły się uroczystości pogrzebowe zmarłego 21 marca ks. mitrata Sławomira Tofiluka. Boska Liturgia wraz z obrzędem pogrzebu duchownego miała miejsce w cerkwi Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Hajnówce. Nabożeństwu przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański.

Hierarsze asystowali duchowni diecezji białostocko-gdańskiej na czele z dziekanem okręgu gródeckiego ks. mitratem Janem Jaroszukiem oraz księża z diecezji warszawsko-bielskiej. Podczas uroczystości pogrzebowej śpiewało zebrane w cerkwi duchowieństwo pod dyrygentura protodiakona Aleksandra Łysynkiewicza.

Przed obrzędem pogrzebu, Arcybiskup Jakub wspomniał życiorys i zasługi dla diecezji zmarłego duchownego. Po nabożeństwie w ciepłych słowach o swoim zmarłym przyjacielu wypowiedział się ks. mitrat Mikołaj Ostapczuk, proboszcz parafii w Gródku. Ciało zmarłego ś. p. ks. mitrata Sławomira Tofiluka spoczęło na parafialnym cmentarzu przy cerkwi Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Hajnówce

 

Ks. mitrat Sławomir Tofiluk urodził 17 kwietnia 1949 r. w Jelonce. Skończył Wyższe Seminarium Duchowe w Jabłecznej, a następnie wstąpił w związek małżeński z Anną Kraśko. W 1978 r. otrzymał święcenia diakońskie (7 kwietnia), a następnie kapłańskie (9 kwietnia) z rąk ówczesnego Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego Nikanora. Pierwszą objętą parafią przez ks. Sławomira Tofiluka była parafia św. Jerzego w Jurowlanach. W późniejszych latach pełnił funkcję wikariusza w parafii w Zabłudowie. Dekretem z dnia 1 września 1990 r. został mianowany proboszczem Parafii Narodzenia NMP w Juszkowym Grodzie. W latach 2003-2020 był kapelanem Domu Pomocy Społecznej „Spokojna Przystań” w Garbarach. W 2020 roku przeniesiony został w stan spoczynku. Zmarł 21 marca 2023r.

Paweł Nasuta

fot.: protodiakon Wiaczesław Perek, Paweł Nasuta