Uroczystości pogrzebowe śp. protodiakona Anatola Daniluka

18 listopada odbyły się uroczystości pogrzebowe śp. protodiakona Anatola Daniluka, wieloletniego nadetatowego diakona białostockiej Katedry. Boską Liturgię w Katedrze św. Mikołaja w Białymstoku  celebrował  JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański w asyście duchownych z diecezji: białostocko – gdańskiej, warszawsko – bielskiej, łódzko – poznańskiej, wrocławsko – szczecińskiej oraz lubelsko – chełmskiej. Bezpośrednio po Liturgii sprawowany był obrzęd pogrzebu zamarłego duchownego, któremu przewodniczył JE Wielce Błogosławiony Sawa Metropolita Warszawski i całej Polski. W nabożeństwie uczestniczyli także Arcybiskup Jakub oraz Arcybiskup Grzegorz.

Dzień wcześniej wieczorem, sprawowana była przez Arcybiskupa Jakuba panichida, w której uczestniczyło kilkudziesięciu duchownych z całej Polski oraz wielu parafian i bliskich błogosławionej pamięci protodiakona Anatola.

W słowie skierowanym do zebranych w Katedrze, Metropolita Sawa powiedział m.in.: że wyroki Pańskie są niezbadane, bowiem światem poprzez swoją Opatrzność kieruje Bóg. On daje nam możliwość pojawienia się w świecie, on także określa dni naszego życia. Od niego zależy wszystko to, co ma miejsce na świecie. Jak podkreślił Arcypasterz, dziś szczególnie uświadamiamy sobie ten fakt. 15 listopada nastąpiło rozłączenie duszy z ciałem śp. protodiakona Anatola Daniluka. Anioł zabrał jego dusze i przeniósł w inne wymiary. Dusza ta jest także dzisiaj z nami. Ona krąży wokół trumny w której spoczywa zmarły.

Jak zauważył Hierarcha, stojąc zgromadzeni wokół trumny, przypominamy sobie życie człowieka, który był z nami.  Śp. Protodiakon Anatoli dorastał przy cerkwi. Kiedy usłyszał głos Chrystusa mówiący, „Idź za mną”, zdecydował się wstąpić do seminarium duchownego. „Poznałem go właśnie w seminarium. Uczyłem go, wychowywałem go. Po ukończeniu seminarium pojechał ze mną do Łodzi, gdzie pomagał mi w organizowaniu życia cerkiewnego. Był jednym z moich najbliższych współpracowników. Odczuwało się, że zawsze wiedział komu służy tj jedynemu Bogu. Kiedy z woli Bożej przybyłem do Białegostoku, on również przyjechał razem ze mną. Tu udzieliłem mu ślubu i święceń diakońskich”. Jak podkreślił zwierzchnik Cerkwi w Polsce, protodiakon Anatoli był człowiekiem oddanym dziełu Bożemu, człowiekiem wiary, który nigdy nie narzekał. „ Dziś Cerkiew, której wiernie służyłeś, odprowadza Cie na miejsce wiecznego spoczynku. Dziś dziękując Ci za to wszystko co dobrego uczyniłeś dla imienia Bożego i prawosławia, żegnamy się z Tobą”.

Po zakończonych nabożeństwach odczytany został list kondolencyjny od JE Najprzewielebniejszego Abla Arcybiskupa Lubelskiego i Chełmskiego. Uroczystości w cerkwi zakończył zięć śp. protodiakona Anatola, ks. prot. Adam Krysztopowicz, który podziękował w imieniu całej rodziny hierarchom, duchowieństwu oraz wszystkim zebranym za wspólną modlitwę.

Ciało śp. Protodiakona Anatola przewiezione zostało na cmentarz Wszystkich Świętych w Białymstoku, gdzie złożone zostało w rodzinnym grobie.

Relacja z uroczystości pogrzebowych na stronie Radio Orthodoxia

Wideoreportaż z panichidy i obrzędu pogrzebu