Uroczystości święta Pięćdziesiątnicy na Krynoczce

6 czerwca  we wtorek I Tygodnia po Pięćdziesiątnicy JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański przewodniczył Boskiej Liturgii w Krynoczce, asystował mu JE Najprzewielebniejszy Paweł Biskup Hajnowski.

Na przestrzeni stuleci święte miejsce w Puszczy Białowieskiej – Krynoczka nie utraciło niczego ze swej wyjątkowości. Co roku gromadzi rzesze duchowieństwa i wiernych, pragnących wznosić modlitwy, wychwalając Boga w Trójcy Jedynego. Nie inaczej było w bieżącym roku, podczas uroczystości święta Zesłania Świętego Ducha na apostołów.Przybyłych na uroczystości hierarchów i duchowieństwo powitały dzieci oraz proboszcz parafii w Dubinach, ks. prot. Andrzej Busłowski.

Po przeczytaniu fragmentu Ewangelii od św. Mateusza, Arcybiskup Jakub zwrócił się do zebranych, mówiąc między innymi: „Święto Pięćdziesiątnicy, Zesłanie Św. Ducha na apostołów zapoczątkowało głoszenie przez nich zbawienia dzięki wierze w Jezusa Chrystusa. Apostołowie otrzymali Świętego Ducha, który  przemienił ich z prostych rybaków w łowców ludzkich dusz. W ten sposób dzięki apostołom łaska Ducha Świętego rozprzestrzeniła się na całym świecie. Każdy sakrament odbywa się dzięki działaniu łaski Świętego Ducha. Dzieło zbawienia każdego z nas realizuje się poprzez działanie tejże łaski. Chrystus poprzez Zmartwychwstanie otworzył drzwi raju, ale przejść przez nie możemy tylko dzięki działaniu Ducha Świętego. Dlatego sensem naszego życia powinno być zdobywanie tej łaski, która nas przemienia i daje możliwość życia wiecznego. Łaskę tę zdobywamy przez modlitwę, sakramenty, w szczególności przez świętą Eucharystię”.

Świąteczne uroczystości zakończyła procesja oraz małe poświęcenie wody, po których Biskup Paweł podziękował Arcybiskupowi Jakubowi oraz wszystkim zgromadzonym za wspólną modlitwę, pozdrowił wiernych i duchowieństwo z okazji obchodzonego święta, życząc wszystkim Bożego błogosławieństwa i obfitych darów Świętego Ducha.

 

ks. Marek Litwiniuk, ks. Mariusz Jurczuk

zdjęcia: ks. Marek Litwiniuk